Zasady dzialania Akademii TÜV RheinlandZasady dzialania Akademii TÜV Rheinland

Nasze podejście

TÜV Rheinland – nasze dziedzictwo, nasza misja

Technologia kotłów parowych była w swoim czasie motorem postępu gospodarczego. Stanowiła jednak znaczne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka. Poważne wybuchy kotłów parowych były bowiem na początku pierwszej rewolucji przemysłowej na porządku dziennym.

Dopiero wraz z założeniem stowarzyszenia kontroli kotłów parowych, zwanego DÜV (Dampfkesselüberwachungsverein), a później TÜV Rheinland, wypadki te stały się znacznie rzadsze. Stało się to możliwe dzięki regularnym kontrolom stanu technicznego kotłów parowych, a następnie szkoleniom z zakresu ich prawidłowej konserwacji i eksploatacji.

Kontakt

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności
347
41-800
Zabrze

Co nas wyróżnia

Dostęp do aktualnej wiedzy okazał się być kluczem nie tylko do bezpieczniejszej pracy 150 lat temu, ale przełożył się także na wzbogacenie się i poprawę ogólnej sytuacji obywateli. Już pod koniec XIX wieku TÜV Rheinland był pionierem w dziedzinie kształcenia zawodowego.

Dziś to już nie kocioł parowy określa poziom umiejętności, ale technologia informacyjna i cyfryzacja, wywierając wpływ na człowieka, społeczeństwo i działalność biznesową firm.

Ilość urządzeń podłączonych do Internetu wzrasta szybciej niż liczba ludności świata, a panujący trend odzwierciedlają zjawiska: Internet rzeczy, Network Driving i Przemysł 4.0.

Już teraz powszechna jest świadomość, że wielu młodych ludzi podejmie w przyszłości pracę na stanowiskach, które dopiero się wykształcą. Będą więc potrzebne zupełnie nowe umiejętności i kompetencje, których nie sposób w tej chwili określić.

Kształtowanie przyszłości i jej kontrolowanie to wyzwania, przed którymi staną już wkrótce specjaliści z obszarów technicznych.

Nasza misja: ułatwianie postępu technicznego i ochrona ludzi i środowiska dzięki kompetencjom technicznym

"Rozwój automatyzacji i sztucznej inteligencji możliwy jest jedynie pod okiem wykwalifikowanego personelu. Tylko kompetentna kadra pracowników jest w stanie projektować, kontrolować i określać kierunek rozwoju technologii."
Markus Dohm
Wiceprezes TÜV Rheinland Academy & Life Care

TÜV Rheinland od ponad 150 lat czuwa nad bezpieczeństwem ludzi, technologii i środowiska. Naszą misją, jako dostawcy usług badawczych, jest umożliwianie postępu oraz ochrona ludzi i środowiska przed negatywnym wpływem technologii.

Wszystkie przekazywane przez nas kompetencje i kwalifikacje są odzwierciedleniem aktualnych potrzeb i wyzwań, przed którymi stawia nas technologia. Wraz z rozwojem automatyki i sztucznej inteligencji wzrasta zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie projektowania i zarządzania technologiami, ale też w obszarze zabezpieczenia przed ich negatywnym wpływem. TÜV Rheinland jest wiodącym partnerem w zakresie doskonalenia kompetencji technicznych.

Dysponujemy bogatym doświadczeniem w ciągłym podnoszeniu kompetencji technicznych organizacji, zespołów i osób poprzez ukierunkowanie ich kwalifikacji i systematyczne nimi zarządzanie. Zawsze odnosimy się do potrzeb klienta, uwzględniając jednocześnie przyszłe wyzwania rynku.

Zachęcamy do skorzystania z naszego doświadczenia i szerokiej wiedzy branżowej, popartej renomą międzynarodowej jednostki, jaką jest TÜV Rheinland.

Współpraca z nami pozwoli wyróżnić się na tle konkurencji.

EVP Akademii TÜV RheinlandEVP Akademii TÜV Rheinland
Markus Dohm, Wiceprezes TÜV Rheinland Academy & Life Care

Nasze portfolio

 • Szkolenia zawodowe organizowane przez TÜV Rheinland
  Szkolenie w sali lekcyjnej, e-learning, wirtualna rzeczywistość czy szkolenie wewnętrzne? Określamy właściwą strategię i dostosowujemy treści do potrzeb w zakresie kompetencji technicznych.
 • Rozwiazania biznesowe TÜV Rheinland
  Dzięki naszym rozwiązaniom biznesowym pomagamy budować i konsolidować kompetencje w zakresie wszystkich zagadnień technicznych, które przyczyniają się do poprawy doskonałości operacyjnej.
 • Cyfrowe rozwiazania edukacyjne TÜV Rheinland
  Opracowujemy międzysektorowe standardowe rozwiązania w zakresie kształcenia cyfrowego do natychmiastowego wykorzystania lub zindywidualizowane rozwiązania w zakresie kształcenia cyfrowego dotyczące konkretnych tematów.
 • Edukacja i szkolenia techniczne i zawodowe TÜV Rheinland
  Wspieramy rządy, firmy i instytucje szkoleniowe w kształceniu personelu technicznego zgodnie z systemem kształcenia dualnego na potrzeby konkretnego rynku pracy.
 • Certyfikacja personelu TÜV Rheinland
  Kompetencje można zweryfikować – dzięki certyfikacji personelu. Zobacz, jak certyfikacja personelu może przyczynić się do sukcesu Twojej firmy i jednostki.

Akademia TÜV Rheinland w liczbach

Akademia TÜV Rheinland w liczbachAkademia TÜV Rheinland w liczbach