Certyfikacja personelu badan nieniszczacych w TÜV RheinlandCertyfikacja personelu badan nieniszczacych w TÜV Rheinland

Certyfikacja personelu badań nieniszczących

Egzaminy personelu badań nieniszczących

Zaświadczenia otrzymywane po odbyciu szkoleń personelu badań nieniszczących stanowią podstawę do zdobywania kolejnych stopni kwalifikacji oraz dają możliwość podchodzenia do egzaminów kwalifikacyjnych. Egzaminy przeprowadzane są w następnym dniu po zakończeniu szkolenia przez niezależną jednostkę certyfikującą. Ich wyniki ogłaszane są jeszcze tego samego dnia, bezpośrednio po sprawdzeniu prac egzaminacyjnych.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego (pierwszego lub kolejnego w innej metodzie lub stopniu) jest:

  • Ukończenie wymaganego szkolenia z wynikiem pozytywnym
  • Przesłanie zgłoszenia na egzamin wraz z wnioskiem certyfikacyjnym oraz niezbędnymi załącznikami (odpowiednie formularze do pobrania w niniejszej zakładce)
  • W przypadku egzaminów na 3. stopień kwalifikacji oraz UT-PA 2 i UT-TOFD 2 przedłożenie odpowiednich, ważnych certyfikatów 2. stopnia wg EN ISO 9712

Kontakt

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności
347
41-800
Zabrze

Warunkiem przystąpienia do egzaminu recertyfikacyjnego (po 10 latach posiadania certyfikatu) jest:

  • Przesłanie zgłoszenia na egzamin wraz z wnioskiem certyfikacyjnym oraz niezbędnymi załącznikami (odpowiednie formularze do pobrania w niniejszej zakładce)
     

Uwaga: Wniosek certyfikacyjny wraz z załącznikami w przypadku recertyfikacji powinien wpłynąć do jednostki w okresie 6 miesięcy przed datą upływu ważności certyfikacji.

Wskazówka: Zalecanym jest przygotowanie szkoleniowe do egzaminu recertyfikującego poprzez uczestnictwo w szkoleniu praktycznym (wykonywanie i raportowanie badań oraz redagowanie instrukcji badawczych w oparciu o aktualne przepisy i normy), organizowanym przez jednostkę szkoleniową TÜV Rheinland Polska.

Certyfikacja personelu badań nieniszczących

Pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego lub recertyfikującego oraz złożony przed egzaminem kompletny wniosek certyfikacyjny wraz z załącznikami rozpoczyna procedurę certyfikacji. Jej pozytywny wynik skutkuje wystawieniem certyfikatu kompetencji na okres 5 lat.

Aby odnowić certyfikat po 5 latach, kandydat musi posiadać zdolność do wykonywania badań oraz wykazać ciągłość w badaniach wg wymagań normy EN ISO 9712. Warunkiem rozpoczęcia procedury odnowienia certyfikatu jest przesłanie zgłoszenia do odnowienia wraz z wnioskiem certyfikacyjnym oraz niezbędnymi załącznikami (odpowiednie formularze do pobrania w niniejszej zakładce).

Uwaga: Wniosek certyfikacyjny wraz z załącznikami w przypadku odnowienia powinien wpłynąć do jednostki w okresie 6 miesięcy przed datą upływu ważności certyfikacji.

Pozytywny wynik odnowienia certyfikatu skutkuje wystawieniem certyfikatu kompetencji na kolejne 5 lat.

Aby utrzymać odnowione uprawnienia po kolejnych 5 latach, kandydat musi posiadać zdolność do wykonywania badań oraz wykazać ciągłość w badaniach wg wymagań normy EN ISO 9712 oraz przystąpić do egzaminu recertyfikacyjnego i związanej z nim procedury certyfikacji.

PDF
Program certyfikacji personelu NDT
PDF
Lista wymagań wstępnych dla certyfikacji personelu NDT
PDF
Reguły etyczne dla personelu NDT
PDF
Zgłoszenie i wniosek certyfikacyjny – pierwsza certyfikacja i rozszerzenie
PDF
Zgłoszenie i wniosek certyfikacyjny – odnowienie
PDF
Zgłoszenie i wniosek certyfikacyjny – recertyfikacja