Szkolenia NDT w TÜV Rheinland Polska

Szkolenia personelu badań nieniszczących

Badania nieniszczące

Badania nieniszczące (Non-Destructive Testing) należą do grupy badań materiałowych pozwalających określać aktualny stan obiektu, zweryfikować ciągłość jego struktury, a także określić niektóre jego własności. Ich zaletą jest to, że nie dyskwalifikują badanego obiektu z dalszej eksploatacji.

Pierwsze, przemysłowe badania nieniszczące pojawiły się wraz z rozwojem techniki i przemysłu, dlatego można je datować na koniec XVIII wieku. Należy zauważyć, że ograniczały się one początkowo do metody najprostszej, powszechnie dostępnej, czyli metody oględzin wizualnych okiem nieuzbrojonym, czy też tzw. metody „nafta-kreda”, która dała początek badaniom penetracyjnym. Ze względu na coraz bardziej zaawansowane urządzenia, nowe materiały oraz wymagane bezpieczeństwo stopniowo zaczęło wzrastać zapotrzebowanie przemysłu na bardziej zaawansowane metody badań. Jednoczesny rozwój badań oraz nowe odkrycia dawały takie możliwości. Odkrycie promieniowania X przez Wilhelma Röntgena dało podstawy dla metody radiograficznej, natomiast odkrycie przez Nikolę Teslę wirującego pola magnetycznego dało podwaliny pod metodę magnetyczno-proszkową. Równolegle trwały prace w dziedzinie akustyki, gdzie, oprócz zastosowań wojskowych (sonar), prowadzono również badania w zakresie defektoskopii materiałów, co zaowocowało budową pierwszych defektoskopów ultradźwiękowych.

Obecnie światowy przemysł metalurgiczny, który zorientowany jest na produkcję różnorodnych urządzeń, obiektów i konstrukcji, wykorzystuje w różnym stopniu dostępne procesy technologiczne – kucie, odlewanie, walcowanie oraz spawanie. Każdy z tych procesów obarczony jest możliwością powstania określonego rodzaju nieciągłości materiałowych, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas ich eksploatacji. Dlatego też nieodzowne podczas każdej produkcji i eksploatacji są badania.

Aby badania mogły być prowadzone w sposób rzetelny i dawały podstawę do wiarygodnej oceny stanu bezpieczeństwa danego urządzenia, niezbędny jest kompetentny personel, który posiada potwierdzone przez niezależną i akredytowaną jednostkę certyfikującą kwalifikacje w danej metodzie i stopniu uprawnień.

W ofercie posiadamy szkolenia z badań nieniszczących 1., 2. i 3. stopnia, obejmujące swoim zakresem obszar dyrektywy urządzeń ciśnieniowych i uznanie personelu do wykonywania badań NDT połączeń nierozłącznych na urządzeniach ciśnieniowych kategorii III i IV wg 2014/68/UE:

Szkolenia z badań nieniszczących prowadzone są przez trenerów – specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, wywodzących się i pracujących na co dzień w przemyśle konstrukcyjnym, metalurgicznym, górniczym, stoczniowym oraz energetycznym, w tym energetyce jądrowej.

Kontakt

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności
347
41-800
Zabrze

Tematy szkoleń z badań nieniszczących

Kursy z badań nieniszczących w stopniu 1. i 2. organizowane są głównie w formule otwartej, która dedykowana jest zarówno osobom indywidualnym, jak również delegowanym przez firmy pracownikom.

Nasze centrum szkoleniowe znajduje się w Zabrzu, ale w trosce o dostępność szkoleń dla osób z innych lokalizacji, organizujemy je również w ośrodkach zewnętrznych na terenie kraju (Gdynia, Poznań, Stalowa Wola, Kędzierzyn-Koźle, Warszawa, Płock).

Analogicznie do stopni 1. i 2. szkolenia z badań nieniszczących w stopniu 3. odbywają się w formule otwartej. Edukacja w stopniu 3. obejmuje dwa niezależne etapy:

Szkolenie BASIC przeznaczone jest dla osób, które w przyszłości planują uzyskać uprawnienia w stopniu 3. Intencją normy EN ISO 9712 jest, aby osoba z 3. stopniem kwalifikacji posiadała kompetencje do wyboru odpowiednich metod badawczych zależnie od zaistniałego przypadku. Szkolenia obejmują wiedzę z podstaw fizycznych na temat najczęściej stosowanych metod badawczych, wiedzy materiałowej oraz szczegółowych wymagań normy EN ISO 9712. Kończą się niezależnym egzaminem, podczas którego kandydat sam wybiera z jakich czterech metod NDT chce zdać egzamin. Pozytywnie zdany egzamin uprawnia kandydata do kontynuacji szkoleń w stopniu 3. w konkretnej metodzie głównej.

Szkolenia w stopniu 3. i szkolenie BASIC odbywają się w ośrodkach zewnętrznych na terenie kraju, a uczestnicy kwaterowani są w hotelach o wysokim standardzie, w pokojach jednoosobowych, zapewniających komfortowe warunki do nauki. W trakcie trwania szkolenia zapewniamy całodzienne wyżywienie oraz miejsce parkingowe. W miarę możliwości hotelowych uczestnicy mogą korzystać z basenu, sauny, jacuzzi.

Szkolenia przed recertyfikacją przeznaczone są dla osób, które chcą przygotować się i przystąpić do egzaminu recertyfikacyjnego wymaganego przez normę EN ISO 9712, co 10 lat posiadania certyfikatu. Uczestnicy poznają aktualnie obowiązujące normy i przepisy badawcze, redagują instrukcje badania, uczestniczą w zajęciach praktycznych, protokołują wskazania i dokonują oceny w oparciu o zadane kryteria.

Stanowią alternatywę dla szkoleń otwartych i przeznaczone są dla firm, które chcą przeszkolić większą liczbę osób w danej metodzie i stopniu kwalifikacji. Szkolenia zamknięte organizujemy w odpowiedzi na zapotrzebowanie klienta, w uzgodnionym ze zleceniodawcą miejscu, do którego dojeżdża trener wraz z niezbędnym zapleczem technicznym. Ponadto, w przypadku szkoleń zamkniętych istnieje możliwość dopasowania programu i zakresu szkolenia do konkretnych wymagań klienta, np. szkolenie w monosektorach wyrobu lub w innym specjalnym zakresie na podstawie dodatkowych ustaleń.

SKF S.A., zajmująca się projektowaniem, konstruowaniem i wytwarzaniem łożysk, zdecydowała się na zlecenie szkoleń NDT ekspertom TÜV Rheinland Polska.

Zobacz film na temat szkolenia i egzaminowania personelu NDT

Zobacz film na temat szkolenia i egzaminowania personelu NDT

Terminarze i cenniki szkoleń

PDF
Terminarz systemów zarządzania I półrocze 2024
PDF
Terminarz szkoleń technicznych I półrocze 2024
PDF
Terminarz szkoleń z badań nieniszczących 2024
PDF
Cennik w euro szkoleń i egzaminów z badań nieniszczących 2024

Produkty 1-10 z 107

 1. Egzamin odnawiający VT 3

  Egzamin odnawiający uprawnienia w zakresie metody VT w stopniu 3.
 2. Egzamin odnawiający VT 2

  Egzamin odnawiający uprawnienia w zakresie metody VT w stopniu 2.
 3. Egzamin odnawiający UT-TOFD 2

  Egzamin odnawiający uprawnienia w zakresie UT-TOFD 2.
 4. Egzamin odnawiający UT-PA 2

  Egzamin odnawiający uprawnienia w zakresie UT-PA 2.
 5. Egzamin odnawiający UT 3

  Egzamin odnawiający uprawnienia w zakresie metody UT w stopniu 3.
 6. Egzamin odnawiający UT 2

  Egzamin odnawiający uprawnienia w zakresie metody UT w stopniu 2.
 7. Egzamin odnawiający UT 1

  Egzamin odnawiający uprawnienia w zakresie metody UT w stopniu 1.
 8. Egzamin odnawiający RT-IO 2

  Egzamin odnawiający uprawnienia RT w stopniu 2 w zakresie oceny radiogramów złączy spawanych.
 9. Egzamin odnawiający RT 3

  Egzamin odnawiający uprawnienia w zakresie metody RT w stopniu 3.
 10. Egzamin odnawiający RT 2

  Egzamin odnawiający uprawnienia w zakresie metody RT w stopniu 2.
na stronę