Edukacja i szkolenia techniczne i zawodowe wedlug TÜV Rheinland

Doradztwo w zakresie kształcenia technicznego i szkolenia zawodowego

Wspieramy kształcenie zawodowe

Nigdy wcześniej wiedza nie rozwijała się i nie dezaktualizowała tak szybko jak dziś. Dotyczy to zarówno krajów uprzemysłowionych, jak i rozwijających się. W obu przypadkach najbardziej istotne jest to, żeby treści szkoleniowe nie były przestarzałe. Zmniejszenie luki między dostępnymi a wymaganymi w miejscu pracy umiejętnościami praktycznymi nigdy nie było trudniejsze dla biznesu i sektora publicznego, ale obecnie nowoczesne sposoby uczenia się oferują wiele możliwości na aktywne przekazywanie wiedzy.

Z naszego doświadczenia wynika, że w kształceniu zawodowym i szkoleniach zawodowych pojawiają się następujące wyzwania:

 • Uaktualnianie treści szkoleń, tak aby spełniały one aktualne wymagania branży
 • Zapewnienie sprzętu w ośrodkach kształcenia zawodowego i na uczelniach wyższych, który jest odpowiedni do przekazywania nowszych, bardziej nowoczesnych treści szkoleniowych
 • Wzmocnienie praktycznych umiejętności szkoleniowych nauczycieli w celu zmniejszenia luki w stosunku do wymagań przemysłu

Wszystkie te zadania można zrealizować we współpracy z TÜV Rheinland jako globalnym dostawcą szkoleń. Organy publiczne, przemysł i szkoły mogą na nas polegać w zakresie dostarczania najnowocześniejszej wiedzy branżowej poprzez opracowywanie programów szkoleniowych i prowadzenie ośrodków szkoleniowych. Wspieramy również sektor prywatny i rządy, służąc praktyczną wiedzą i umiejętnościami w zakresie wdrażania. Ponadto oferujemy wieloletnie doświadczenie w biznesie lokalnym oraz obecność na całym świecie, dzięki czemu możemy służyć wsparciem w każdym miejscu na świecie.

Kontakt

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności
347
41-800
Zabrze

Czego można się spodziewać w obszarze TVET Consulting?

 • Projektowanie i wdrażanie programów szkoleniowych
 • Opracowanie lub weryfikacja dostępnych programów nauczania
 • Przegląd dostępnych materiałów szkoleniowych i opracowywanie nowych materiałów szkoleniowych
 • Wsparcie w planowaniu i zakupie sprzętu szkoleniowego, w tym komponentów przemysłowych, oraz w podnoszeniu kwalifikacji trenerów
 • Planowanie i tworzenie ośrodków szkoleniowych - od sprzętu szkoleniowego po definiowanie nowych programów kwalifikacyjnych

Dzięki naszemu uznanemu na całym świecie doświadczeniu i kompetencjom w zakresie szkoleń wspieramy Cię w modernizacji Twojej placówki szkoleniowej, czyniąc ją wiodącą i atrakcyjną zarówno dla przemysłu, jak i dla słuchaczy.

Infografika dotyczaca doradztwa w zakresie TVET opracowanego przez Akademie TÜV RheinlandInfografika dotyczaca doradztwa w zakresie TVET opracowanego przez Akademie TÜV Rheinland

Planowanie i weryfikacja materiałów szkoleniowych i sprzętu

Powodzenie programu nauczania technicznego zależy w dużym stopniu od dostępności odpowiednich materiałów szkoleniowych i warsztatów. Sprzęt szkoleniowy i odpowiednie środowisko szkoleniowe są niezbędne do rozwijania umiejętności praktycznych i technicznych, zwłaszcza gdy w firmie brakuje szkoleń.

Gdy sprzęt szkoleniowy jest przestarzały lub dostępny tylko częściowo, uczący się mogą być szkoleni jedynie za pomocą ćwiczeń teoretycznych, pomijając najważniejszy element ich szkolenia dla przemysłu. Wymagania sprzętowe są oparte na celach nauczania, metodach i treściach szkoleniowych oraz organizacji procesu szkoleniowego.

Doradzamy ośrodkom szkoleniowym, szkołom i firmom, w jaki sposób zmodernizować infrastrukturę szkoleniową. Określając wymagania sprzętowe, bierzemy pod uwagę potrzeby lokalnego rynku pracy – obecne i przyszłe. Oferujemy również szeroki wachlarz praktycznych zastosowań w połączeniu z e-learningiem i wirtualnymi przestrzeniami do nauki, aby w najbardziej odpowiedni sposób zaangażować słuchaczy.

Infografika dotyczaca etapow planowania TVET opracowanego przez Akademie TÜV RheinlandInfografika dotyczaca etapow planowania TVET opracowanego przez Akademie TÜV Rheinland

Projektowanie programów szkoleniowych TVET

Rynki wschodzące mają rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel. Zmiany technologiczne i gospodarcze stawiają wymagania w zakresie właściwej eksploatacji urządzeń, maszyn i środków transportu, ich właściwej konserwacji i inspekcji, a także kontroli i analizy procesów oraz infrastruktury. Jednocześnie, aby utrzymać zaufanie do innowacji, należy zachować bezpieczeństwo ludzi i technologii. Oznacza to, że bardzo szczegółowa wiedza techniczna i umiejętność jej zastosowania są równie ważne.

TÜV Rheinland jest światowym liderem na rynku jako jednostka badawcza i certyfikująca oraz dostawca szkoleń zawodowych. To wyjątkowe połączenie oznacza, że możemy opracowywać programy szkoleniowe, które są w dużym stopniu dostosowane do dzisiejszych wymagań przemysłowych i dobrze rozpoznawalnych programów certyfikacji we wszystkich sektorach.

Dzięki ścisłej współpracy z przemysłem, nasze programy nauczania mają praktyczne zastosowanie, a ich współczesna treść jest zgodna z niemieckimi ramowymi programami nauczania i odpowiada aktualnemu postępowi technologicznemu.

Być może zainteresują Cię także inne nasze usługi w zakresie TVET

 • Planowanie jest częścią sukcesu. Wspólnie z Tobą wyznaczamy kierunek na przyszłość: od projektowania ośrodków szkoleniowych po definiowanie programów nauczania i opracowywanie materiałów szkoleniowych.

 • Pomagamy w praktycznej realizacji programów szkoleniowych lub w codziennym funkcjonowaniu ośrodków szkoleniowych. Korzystaj z naszych sprawdzonych w praktyce rozwiązań TVET na całym świecie na potrzeby rządów i firm.

 • Ponieważ jakość jest podstawą zaufania, uczyniliśmy jakość szkoleń mierzalną za pomocą certyfikatu PersCert oraz wskaźnika dojrzałości jakości TVET (TVET Quality Maturity Index). Wypróbuj nas.