Szkolenia techniczne w TÜV Rheinland

Szkolenia techniczne

Kompetencje techniczne

Kompetencje i umiejętności techniczne wykorzystywane w praktyce w pracy zawodowej są kluczowe bez względu na pełnioną w firmie rolę. Dziś szybkie reagowanie na dynamikę zmian i potrzeb rynku, z zachowaniem wysokiej jakości usług i wyrobów, jest podstawą do utrzymania konkurencyjnej pozycji. Znajomość aktualnych wymagań technicznych czy praktycznych zasad pracy z danym materiałem znacząco wpływa na poziom świadczonych usług. Szkolenia dla przemysłu są odpowiedzią na potrzebę przedsiębiorstw w zakresie bieżącej aktualizacji wiedzy z obszaru m.in. wymagań określonych w normach czy dyrektywach oraz dobrych praktyk inżynierskich, wykorzystywanych zarówno w zakresie metrologii czy rysunku technicznego, jak również szeroko pojętej inżynierii materiałowej.

Szkolenia techniczne TÜV Rheinland to przede wszystkich zajęcia prowadzone przez specjalistów, będących praktykami z dużym doświadczeniem w przemyśle. Ponadto kursy techniczne zostały opracowane w sposób, który szczególny nacisk kładzie na aspekty praktyczne omawianych zagadnień.

Szkolenia techniczne w wybranych tematach są również oferowane w formule live online, pozwalając na optymalizację czasu i kosztów uczestników i kierujących ich na szkolenia przedsiębiorstw.

Do kogo skierowane są szkolenia techniczne?

Szkolenia dla przemysłu dedykowane są przede wszystkim tym pracownikom, którzy pragną zdobyć nowe kompetencje i poszerzyć wiedzę. W zależności od wybranego zakresu szkolenia technicznego są to głównie pracownicy techniczni biur konstrukcyjnych, działów produkcyjnych firm wytwarzających konstrukcje metalowe oraz części maszyn, firm usługowo-handlowych z obszaru materiałów konstrukcyjnych, konstruktorzy, technolodzy, mechanicy, automatycy, osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn, służby kontroli jakości i utrzymania ruchu czy inspektorzy BHP.

Kontakt

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności
347
41-800
Zabrze

Tematy szkoleń technicznych

Oferujemy następujące szkolenia techniczne:

Normy i dyrektywy

 

Metrologia i rysunek techniczny

 

Inżynieria materiałowa

Udział w szkoleniach technicznych pozwala na:

 • Nabycie przedmiotowej wiedzy i umiejętności, co ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu konkurencyjnej pozycji firmy na rynku i przekłada się bezpośrednio na jej sukces
 • Nabycie umiejętności pracy zgodnej z wymaganiami określonymi w normach branżowych/dyrektywach technicznych
 • Pozyskanie umiejętności prawidłowego stosowania wymagań technicznych
 • Zapoznanie się z praktycznymi aspektami aktualnych wymagań normatywnych w branży technicznej

Co wyróżnia nasze szkolenia techniczne?

 • Szeroki wachlarz szkoleń dla przemysłu
 • Szkolenia techniczne realizowane są w oparciu o aktualne wymagania i trendy w branży
 • Trenerzy szkoleń technicznych to praktycy z bogatym doświadczeniem, wysokimi kompetencjami i pasją do dzielenia się wiedzą techniczną
 • Część szkoleń technicznych jest realizowana w formule zdalnej „na żywo” – live online; szkolenia techniczne online pozwalają na oszczędność czasu i kosztów zarówno uczestnika, jak i zgłaszającej go firmy
 • Kursy techniczne online i szkolenia techniczne w trybie stacjonarnym, w zależności od tematyki i czasu trwania, mogą być realizowane również w formule mieszanej (łączenie szkolenia stacjonarnego ze szkoleniem live online)
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe dla uczestników szkoleń technicznych są na bieżąco aktualizowane o nowe wymagania i standardy
 • Realizacja warsztatów praktycznych z wykorzystaniem sprzętu technicznego, w oparciu o dużą ilość przykładów, w tym m.in. na rysunkach technicznych, oraz normy branżowe
 • Elastyczne podejście do wymagań klienta i dostosowanie programu szkolenia, na podstawie wcześniejszej analizy, do jego potrzeb
 • Certyfikaty i zaświadczenia renomowanej jednostki szkoleniowej, uznanej w ponad 60, mogą być wystawione w różnych wersjach językowych

Terminarze i cenniki szkoleń

PDF
Terminarz systemów zarządzania – Wakacyjna Akademia Szkoleń 2024
PDF
Terminarz szkoleń technicznych 2024
PDF
Terminarz szkoleń z badań nieniszczących 2024
PDF
Cennik w euro szkoleń i egzaminów z badań nieniszczących 2024

Produkty 1-10 z 30

 1. Badania przyspieszone – ocena powłok przed i po badaniu w różnych typach komór starzeniowych

  Szkolenie pozwala podwyższyć kompetencje zawodowe.
 2. Przenoszenie oznaczeń materiałowych zgodnie z normą PN-EN 10204

  Szkolenie pozwala podwyższyć kompetencje zawodowe.
 3. Certyfikowany specjalista metalizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 14918

  Szkolenie pozwala podwyższyć kompetencje zawodowe.
 4. Wymagania ASME sekcja IX. Live online.

  Szkolenie pozwala podwyższyć kompetencje zawodowe.
 5. Bezpieczeństwo pracy w środowisku zagrożonym wybuchem wg wymagań dyrektywy ATEX

  Szkolenie pozwala podwyższyć kompetencje zawodowe.
 6. Tolerowanie geometryczne według ISO oraz ASME w odniesieniu do pomiarów współrzędnościowych - szkolenie praktyczne

  Szkolenie pozwala podwyższyć kompetencje zawodowe.
 7. Nadzorowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego

  Szkolenie pozwala podwyższyć kompetencje zawodowe.
 8. Proces oceny ryzyka maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz normy zharmonizowanej ISO 12100

  Szkolenie pozwala podwyższyć kompetencje zawodowe.
 9. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

  Szkolenie pozwala podwyższyć kompetencje zawodowe.
 10. Oznakowanie CE urządzeń ciśnieniowych wg Dyrektywy Nowego Podejścia – wymagania dyrektywy ciśnieniowej PED. Live online

  Szkolenie pozwala podwyższyć kompetencje zawodowe.
Strona
na stronę