Szkolenia BHP w TÜV Rheinland

Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników i kadry kierowniczej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to powszechnie używana nazwa określająca wymogi dotyczące bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa.

Polskie prawodawstwo w zakresie BHP zobowiązuje każdego pracodawcę do dbania o bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy. Bardzo często pracodawcy wspomagają swoje wysiłki w tym zakresie, wdrażając w przedsiębiorstwie system zarządzania BHP, który w kolejnym kroku potwierdza certyfikacja bhp. Od 2018 roku u jego podstaw leży nowa norma ISO 45001:2018, która zastąpiła wcześniej obowiązujące standardy – PN-N 18001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007.

Oprócz wytycznych obowiązujących w normie ISO 45001 w polskim prawodawstwie określone są szczegółowe obowiązki w zakresie BHP. Zostały one uregulowane w kodeksie oraz w rozporządzeniach, m.in. rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach BHP dotyczących wykonywania prac w różnych branżach. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie zakładu pracy/siedziby firmy to podstawowy obowiązek każdego pracodawcy. Aby wiedzieć, jakich zachowań się wystrzegać, trzeba zdobyć odpowiednią wiedzę, a taką gwarantują kursy BHP. Wybierając z wachlarza kursów odpowiednie szkolenie bhp, zapewniasz swoim pracownikom bezpieczeństwo, a swojej firmie działalność zgodnie z prawem, w trosce o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Kontakt

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności
347
41-800
Zabrze

Tematy szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy

Oferujemy następujące szkolenia BHP:

Udział w szkolenia BHP pozwala na:

 • Zrozumienie użyteczności norm, których wdrożenie pozwala na:
  - poprawę warunków pracy
  - zminimalizowanie występowania chorób zawodowych
  - zwiększenie wydajności i jakości pracy
  - zmniejszenie absencji chorobowej
  - właściwy podział odpowiedzialności i uprawnień poprzez uzyskanie uprawnień dla wybranych pracowników
 • Uzyskanie wiedzy na temat systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy
 • Uzyskanie uprawnień audytora wewnętrznego, pełnomocnika
 • Uzyskanie dwujęzycznego certyfikatu SCC (ważny przez 5 lat) będącego często warunkiem koniecznym do zdobycia pracy w branżach dla usług budowlanych, petrochemicznych, prefabrykacji i montażu elementów stalowych poza granicami Polski
 • Uzyskanie możliwości redukcji kosztów realizacji prac dzięki wydłużonym okresom bezawaryjnej pracy i ograniczeniu kosztownych audytów BHP przeprowadzanych przez zleceniodawców
 • Zwiększenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa – co prowadzi do redukcji wskaźnika wypadkowości, a tym samym do zmniejszenia obciążeń finansowych przedsiębiorstw kosztami pracy
 • Zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla różnych grup pracowniczych (administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych, pracodawców i kierujących pracownikami, pełniących służby BHP)

Co wyróżnia nasze kursy z bezpieczeństwa i higieny pracy?

 • Nasze szkolenia BHP prowadzone są przez ekspertów – praktyków na co dzień związanych z branżą, którym bliska jest certyfikacja bhp, co umożliwia wymianę doświadczeń pomiędzy specjalistami z danej dziedziny
 • Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy wzbogacamy o warsztaty
 • Analizujemy potrzeby klientów już na etapie planowania szkolenia
 • Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie
 • Prezentujemy przykłady dobrych praktyk w każdym z omawianych tematów, dzięki czemu wzmacniamy kompetencje techniczne uczestników
 • Wystawiamy certyfikaty, które uznawane są na całym świecie
 • Posiadamy pozytywne opinie uczestników szkoleń i rekomendacje klientów
 • Wybrane tematy realizujemy również w formule zdalnej – szkolenia BHP live online

Terminarze i cenniki szkoleń

PDF
Terminarz systemów zarządzania I półrocze 2024
PDF
Terminarz szkoleń technicznych I półrocze 2024
PDF
Terminarz szkoleń z badań nieniszczących 2024
PDF
Cennik w euro szkoleń i egzaminów z badań nieniszczących 2024

Produkty 1-10 z 15

 1. Audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001). Live online

  Szkolenie realizowane jest w formie webinarowej (Live Online Training) – „na żywo” za pośrednictwem łącza internetowego.
 2. Pełnomocnik zintegrowanych systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

  Szkolenie realizowane jest w formie tradycyjnej w sali wykładowej.
 3. Audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

  Szkolenie realizowane jest w formie tradycyjnej w sali wykładowej.
 4. Bezpieczna eksploatacja regałów paletowych: obsługa, naprawa, konserwacja. Live online

  Szkolenie pomoże uczestnikom przy planowaniu i realizowaniu zadań, mającym służyć poprawie funkcjonowania zarządzania ryzykiem
 5. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001. Live online

  Szkolenie realizowane jest w formie webinarowej (Live Online Training) – „na żywo” za pośrednictwem łącza internetowego.
 6. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – podstawy ISO 45001. Live online

  Jest to szkolenie prowadzone „na żywo” za pośrednictwem łącza internetowego, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi.
 7. Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezp. i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby. E-learning

  Szkolenie prowadzone jest w formie elektronicznej w związku z czym wymagany jest dostęp do Internetu.
 8. SCC – Certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców. Szkolenie odnawiające certyfikat

  Szkolenie realizowane jest w formie tradycyjnej w sali wykładowej.
 9. Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych. E-learning

  Szkolenie prowadzone jest w formie elektronicznej w związku z czym wymagany jest dostęp do Internetu.
 10. Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych. E-learning

  Szkolenie prowadzone jest w formie elektronicznej w związku z czym wymagany jest dostęp do Internetu.
Strona
na stronę