Edukacja i szkolenia techniczne i zawodowe wedlug TÜV Rheinland

Wdrażanie i obsługa programów i obiektów szkoleniowych TVET

Nasze usługi w zakresie wdrażania i obsługi TVET: wykorzystanie teorii w praktyce

Zapewniamy wsparcie nie tylko w procesie planowania, ale także w praktycznym funkcjonowaniu programów szkoleniowych lub obiektów. W tym zakresie można oczekiwać: 

 • Pełnego pakietu usług: bierzemy na siebie całą obsługę ośrodka szkoleniowego, aż po realizację wszystkich programów technicznych i nietechnicznych – w tym zapewnienie trenerów i programów, a także zarządzanie szkołą i jej utrzymanie
 • Rozwiązanie modułowe: koncentrujemy się na prowadzeniu programów zawodowych i akademickich dla ośrodków szkoleniowych będących własnością publiczną lub prywatną

Kontakt

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności
347
41-800
Zabrze

Pełny pakiet usług: obsługa obiektu szkoleniowego

Do prowadzenia placówki szkoleniowej niezbędny jest profesjonalny system administracji i zarządzania szkołą. System ten opiera się na strukturach zarządzania naszych globalnych instytucji dydaktycznych i jest dostosowany do sytuacji lokalnej.

"Jako dostawca programów szkoleniowych w zakresie umiejętności zawodowych w Narodowym Instytucie Szkolenia Przemysłowego (NITI) mogliśmy pokazać nasze doświadczenie jako dostawcy szkoleń technicznych w Arabii Saudyjskiej, ponosząc pełną odpowiedzialność za krótkoterminową mobilizację zasobów edukacyjnych, bieżące zarządzanie, opracowywanie programów nauczania, ocenę i certyfikację."

Carlo Humberg
Międzynarodowy rozwój działalności Akademii TÜV Rheinland

Proces rekrutacji trenerów: uczenie się tylko od najlepszych

Aby zagwarantować, że programy techniczne są realizowane zgodnie ze sprawdzonymi kryteriami podwójnej kwalifikacji, angażujemy zespół ekspertów technicznych, którzy są w stanie zarówno szkolić trenerów, jak i prowadzić szkolenia z uczestnikami.

Wszyscy nasi trenerzy są wybierani na podstawie ich doświadczenia zawodowego w zakresie szkoleń oraz wiedzy technicznej. Nowi pracownicy przechodzą ocenę kompetencji, która koncentruje się na ich wiedzy technicznej i pedagogicznej, a także na doświadczeniu w branży.

Projektowanie programów TVET

Transformacja cyfrowa i dynamika technologiczna stawiają coraz większe wymagania w zakresie prawidłowej eksploatacji urządzeń, maszyn i środków transportu, właściwej konserwacji i kontroli, a także kontroli i analizy procesów oraz infrastruktury. Jednocześnie ważne jest, aby nowe technologie i wzrost wzajemnych powiązań nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Wymaga to bardzo specyficznego technologicznego know-how oraz zdolności do praktycznego zastosowania wiedzy.

TÜV Rheinland jest jednym z wiodących towarzystw kompetencyjnych dla zawodów technicznych. Od 150 lat zajmujemy się niezwykle istotnym tematem, jakim jest bezpieczeństwo ludzi i środowiska w dziedzinie technologii, przemysłu i postępu. Dzięki temu wyjątkowemu połączeniu opracowujemy programy szkoleniowe, które odpowiadają nowoczesnym wymaganiom przemysłowym oraz programy certyfikacji i są uznawane we wszystkich sektorach. Ścisła współpraca z przemysłem pozwala na głębokie zrozumienie praktycznego znaczenia naszych programów nauczania, co zapewnia aktualność treści i odpowiada bieżącemu stanowi postępu technologicznego.

Realizacja programów TVET

Do naszych podstawowych kompetencji należy realizacja programów szkoleniowych, które wcześniej przygotowujemy na zamówienie lub które są oparte na istniejącym programie nauczania.

Czas trwania programów kwalifikacyjnych jest różny. Oprócz trzyletnich programów szkolenia zawodowego oferujemy także krótkoterminowe kursy kwalifikacyjne różnego typu, które odpowiadają potrzebom firm, sektorów przemysłu lub instytucji publicznych poszukujących możliwości ustawicznego kształcenia swoich pracowników przez całe życie.

Prowadzimy programy rozwoju umiejętności praktycznych w różnych dyscyplinach technicznych, w tym:

Mechatronika

...i wiele innych

Automatyka

Elektrotechnika i mechanika

TÜV Rheinland wykorzystuje zarówno metody nauczania bezpośredniego, jak i wirtualnego w ramach podejścia blended learning, które zapewnia elastyczność w dostosowywaniu doświadczeń edukacyjnych do uczestników i ich sytuacji, łącząc elementy akademickie i praktyczne z atrakcyjnymi rozwiązaniami cyfrowymi, w tym z wykorzystaniem grywalizacji, rozszerzonej i mieszanej rzeczywistości (HoloLens) oraz szkoleń internetowych. Wzmacnia to wizualny element przekazywania treści technicznych. Praca z maszynami i całymi systemami może być ćwiczona wirtualnie w sposób niezakłócający pracy.

Referencje dotyczace ksztalcenia i szkolenia technicznego i zawodowego wystawiane przez Akademie TÜV Rheinland
Nasi klienci dążą do różnych celów: wzmocnienie biznesu, zmniejszenie bezrobocia lub ograniczenie niedoboru wykwalifikowanych pracowników na lokalnym rynku pracy. To tylko niektóre z wyzwań, którym pomagamy sprostać. Dowiedz się, w jaki sposób Akademia TÜV Rheinland może wspierać Państwa w zakresie rozwiązań TVET.

Koncepcje modernizacji: nadążanie za postępem technologicznym

Nasza wiedza o umiejętnościach i poziomach umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy, czynności lub roli pomaga nam dostosować ofertę kwalifikacji. Umożliwia to firmie dostosowanie się do zmian w procesach, wymaganiach klientów lub liniach produktów oraz ukierunkowane rozwijanie nowych kompetencji zawodowych. Jako dostawca szkoleń stajesz się bardziej atrakcyjny dla branży, ponieważ Twoi uczniowie oferują wyższy poziom umiejętności związanych z branżą.

Nasze produkty są zróżnicowane na całym świecie – od modułowych i zwięzłych programów kwalifikacyjnych po kilkuletnie programy szkolenia zawodowego.

Opierając się na przykładzie dualnego, opartego na umiejętnościach szkolenia zawodowego, we wszystkich programach szkoleniowych, oprócz przekazywania wiedzy technicznej, koncentrujemy się na praktycznej stronie szkolenia zawodowego i rozwoju kompetencji. W zależności od zakresu programu, szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu lub w pełni akredytowanych kwalifikacji zawodowych.

Doradzaliśmy już wielu organizacjom, jak modernizować i z powodzeniem wdrażać kształcenie i szkolenie zawodowe, na przykład w przemyśle motoryzacyjnym i innych typowych firmach produkcyjnych, a także w przemyśle naftowym i gazowym, energetyce i budownictwie.

Opracowanie i weryfikacja programu nauczania

Nowoczesne programy nauczania zgodne z wymaganiami branżowymi są podstawą udanego programu szkolenia zawodowego i kształcenia ustawicznego. Czy to w dziedzinie elektrotechniki, mechatroniki i automatyki, obróbki skrawaniem, spawalnictwa, budowy rurociągów, czy w sektorze motoryzacyjnym. TÜV Rheinland zna wszystkie te dyscypliny techniczne i posiada doświadczenie w doskonaleniu programów nauczania.

Dla publicznych ośrodków szkoleniowych, lokalnych szkół i wyższych uczelni technicznych, które nie korzystają z programów nauczania TÜV Rheinland, opracowujemy nowe programy nauczania lub modernizujemy istniejące – jest to zadanie, które należy do naszych podstawowych kompetencji.

Kierujemy się sprawdzonymi ramowymi programami nauczania, zasadami i metodami, które odpowiadają wymogom systemu dualnego kształcenia zawodowego. Przy opracowywaniu i adaptacji zawsze bierzemy pod uwagę następujące kwestie:

 • Jakie są cele kształcenia?
 • Które treści są aktualne, niezbędne i odpowiadają wymaganiom branży?
 • Jakich metod należy nauczać?
 • W jakich warunkach można nauczać danych treści?
 • Jakie są wymagania organizacji? Czy zaplecze jest odpowiednie dla nowych materiałów szkoleniowych?
 • W jaki sposób określa się efekty uczenia się i jak można je obiektywnie ocenić?

Zastosowanie wiedzy jest zawsze na pierwszym miejscu w każdej aktualizacji programu nauczania. Wykorzystujemy metody i środki dydaktyczne do szkoleń opartych na umiejętnościach, aby zapewnić optymalne dostosowanie wyników nauczania do wymagań branży. 

Infografika przedstawiajaca metode TVET TWIInfografika przedstawiajaca metode TVET TWI

W tym procesie dużą wagę przywiązujemy do tego, by programy nauczania były zgodne ze standardami, a jednocześnie na tyle elastyczne, by mogły być odpowiednio dostosowane do lokalnych potrzeb i wymagań konkretnej placówki szkoleniowej.

Być może zainteresują Cię także inne nasze usługi w zakresie TVET

 • Planowanie jest częścią sukcesu. Wspólnie z Tobą wyznaczamy kierunek na przyszłość: od projektowania ośrodków szkoleniowych po definiowanie programów nauczania i opracowywanie materiałów szkoleniowych.

 • Pomagamy w praktycznej realizacji programów szkoleniowych lub w codziennym funkcjonowaniu ośrodków szkoleniowych. Korzystaj z naszych sprawdzonych w praktyce rozwiązań TVET na całym świecie na potrzeby rządów i firm.

 • Ponieważ jakość jest podstawą zaufania, uczyniliśmy jakość szkoleń mierzalną za pomocą certyfikatu PersCert oraz wskaźnika dojrzałości jakości TVET (TVET Quality Maturity Index). Wypróbuj nas.