Edukacja i szkolenia techniczne i zawodowe wedlug TÜV RheinlandEdukacja i szkolenia techniczne i zawodowe wedlug TÜV Rheinland

Kształcenie i szkolenia techniczne i zawodowe

Nasze usługi TVET: kwalifikowanie ludzi, wzmacnianie gospodarki, tworzenie perspektyw dla wszystkich

Solidne wykształcenie techniczne jest kluczem do trwałego rozwoju gospodarczego. Charakter i poziom kwalifikacji odgrywa decydującą rolę w znalezieniu swojego miejsca na rynku pracy. Poprawa wstępnego kształcenia zawodowego jest jednocześnie czynnikiem decydującym o tym, czy firma, region lub społeczeństwo jako całość będą w stanie utrzymać otwartą drogę do przyszłości.

Kształcenie i szkolenie techniczne i zawodowe (TVET – Technical and Vocational Education and Training) stanowi podstawę do osiągnięcia tego celu. Dzięki naszemu doświadczeniu i rozległej wiedzy fachowej w zakresie wdrażania, wspieramy administrację państwową i przedsiębiorstwa prywatne w wielu miejscach na całym świecie.

Kontakt

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności
347
41-800
Zabrze

Nasze usługi w zakresie TVET i rozwoju pracowników:

Od ponad 40 lat TÜV Rheinland prowadzi szkolenia w zakresie przyszłościowych zawodów. Jest to oczywiście zgodne z niemieckim systemem podwójnego szkolenia zawodowego i edukacyjnego; nie tylko dlatego, że tak stanowi niemieckie prawo, ale również dlatego, że jesteśmy przekonani, iż teoria i praktyka muszą iść w parze w karierze technicznej i handlowej. Wyniki mówią same za siebie: nasi praktykanci osiągają najlepsze wyniki w nauce i wyjątkowo często utrzymują się w swojej pierwszej pracy – często na całym świecie. W ten sposób zapewniliśmy wielu młodym ludziom doskonały start do samodzielnego życia.
Markus Dohm
Wiceprezes wykonawczy TÜV Rheinland Academy & Life Care

Zalety technicznego kształcenia i szkolenia zawodowego

Inwestycje w edukację techniczną i handlową przynoszą największe zyski na wiele sposobów:

 • Zapewnienie środków do życia: dobrze wyszkoleni młodzi ludzie znajdują więcej możliwości zatrudnienia, niezależnie od miejsca zamieszkania
 • Wspieranie wzrostu gospodarczego: firmy mają dostęp do wykwalifikowanego personelu, dzięki czemu mogą zwiększyć produkcję i oferować lepsze usługi
 • Zmniejszanie kosztów: doświadczenie pokazuje, że zatrudnianie wykwalifikowanego personelu lokalnego jest znacznie bardziej opłacalne niż rekrutacja międzynarodowa
 • Zapewnienie przyszłości: poprzez szkolenie młodych ludzi i promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego, firmy i instytucje mogą zabezpieczyć swoją pozycję na rynku, zaangażować wykwalifikowany personel i pielęgnować talenty

Akademia TÜV Rheinland dostarcza sektorowi publicznemu i prywatnemu usługi i rozwiązania, które pomagają im w prowadzeniu nowoczesnej i atrakcyjnej edukacji technicznej i handlowej.

Typowe wyzwania dla firm i instytucji

Firmy globalne oferują te same produkty w wielu lokalizacjach na całym świecie, co oznacza, że wymagania wobec personelu technicznego zajmującego się wdrażaniem i konserwacją tych produktów są takie same na całym świecie. Z lokalnego punktu widzenia, choć profile kwalifikacji mogą brzmieć tak samo, wymagania dotyczące umiejętności są różne. Poziomy umiejętności muszą być dostosowane do rzeczywistych wymagań i ujednolicone w całej organizacji. Jak można to osiągnąć w sposób ekonomicznie opłacalny i wymierny?

W wielu krajach zawody są nauczane w czysto akademickich ośrodkach szkoleniowych, co oznacza, że może brakować praktycznego zastosowania tej wiedzy. Jednocześnie szkoleniowcy często wskazują na niedostateczną interakcję z przemysłem. Treści szkoleniowe mogą się zdezaktualizować, a nowe technologie nie trafiają do programu nauczania. Są to typowe sytuacje, dla których opracowujemy odpowiednie rozwiązania.

Ustanawianie i doskonalenie kompetencji technicznych

Jesteśmy świadomi tych wyzwań. Oferujemy rozwiązania, które wspierają firmy, rządy i osoby prywatne poprzez tworzenie i podnoszenie kompetencji technicznych.

Przewagę konkurencyjną danego kraju zwiększa zdolność do szkolenia młodego pokolenia w celu zdobycia zatrudnienia.
Markus Dohm

Wiceprezes wykonawczy TÜV Rheinland Academy & Life Care

Korzyści dla firm i instytucji

Poprzez doradztwo, szkolenia i zapewnianie jakości:

 • Wspieramy przemysł, zapewniając wykwalifikowany personel z gwarancją specjalistycznej wiedzy i szkoleń opartych na potrzebach danego regionu
 • Zwiększamy praktyczne kompetencje techniczne organizacji
 • Zwiększamy atrakcyjność miejsc prowadzenia działalności gospodarczej i całych regionów poprzez ukierunkowane i praktyczne szkolenia oraz kształcenie ustawiczne oparte na potrzebach sektora
 • Zapewniamy szanse na zatrudnienie poszczególnych osób poprzez wzmocnienie ich indywidualnych umiejętności technicznych w teorii i praktyce
 • Oferujemy profesjonalne środowisko, w którym nauka staje się przyjemnością (ponownie)

Nasza oferta obejmuje szeroki wachlarz tematów i metod. Zajmujemy się całym łańcuchem dostaw usług edukacyjnych dla zawodów technicznych: od doradztwa w zakresie zakładania i wyposażania ośrodków szkoleniowych, przez modernizację programów nauczania, prowadzenie ośrodków szkoleniowych, przekazywanie wiedzy technicznej w formie szkoleń bezpośrednich i cyfrowych, aż po ocenę i certyfikację nabytych umiejętności i wiedzy.

TVET “Made in Germany”

Jako jeden ze światowych liderów w dziedzinie technicznego kształcenia zawodowego o niemieckich korzeniach, przywiązujemy dużą wagę do wartości, jakie niesie ze sobą system kształcenia dualnego. Od dziesięcioleci z powodzeniem stosujemy model kształcenia dualnego "Made in Germany", realizując programy techniczno-handlowe dla przemysłu i zrównoważonego zatrudnienia.

Podnosząc teoretyczne i praktyczne kwalifikacje specjalistów technicznych, wzmacniamy nowoczesną kulturę wiedzy, która napędza przyszłe możliwości strukturalne dla firm, regionów i społeczeństw.

Skorzystaj z naszych atutów: wyższych kompetencji technicznych, bogatego doświadczenia lokalnego, rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta, bliskości przemysłu oraz silnej sieci międzynarodowej.

Broszura TVET TÜV Rheinland

Broszura TVET

Więcej informacji na temat kształcenia i szkolenia technicznego i zawodowego można znaleźć w naszej broszurze TVET.

PDF, 5 stron, 1,13 MB

Pobierz

Zapoznaj się z naszą ofertą dla sektora TVET

 • Planowanie jest częścią sukcesu. Wspólnie z Tobą wyznaczamy kierunek na przyszłość: od projektowania ośrodków szkoleniowych po definiowanie programów nauczania i opracowywanie materiałów szkoleniowych.

 • Pomagamy w praktycznej realizacji programów szkoleniowych lub w codziennym funkcjonowaniu ośrodków szkoleniowych. Korzystaj z naszych sprawdzonych w praktyce rozwiązań TVET na całym świecie na potrzeby rządów i firm.

 • Ponieważ jakość jest podstawą zaufania, uczyniliśmy jakość szkoleń mierzalną za pomocą certyfikatu PersCert oraz wskaźnika dojrzałości jakości TVET (TVET Quality Maturity Index). Wypróbuj nas.

Referencje dotyczące naszych usług w zakresie TVET

Referencje dotyczace ksztalcenia i szkolenia technicznego i zawodowego wystawiane przez Akademie TÜV Rheinland
Cele naszych klientów są bardzo zróżnicowane: wzmocnienie biznesu, zmniejszenie bezrobocia czy ograniczenie niedoboru wykwalifikowanych pracowników na lokalnym rynku pracy. To tylko niektóre z wyzwań, którym pomagamy sprostać. Dowiedz się, w jaki sposób Akademia TÜV Rheinland może wspierać Państwa w zakresie rozwiązań TVET.
Infografika dotyczaca ksztalcenia zawodowego przygotowanego przez Akademie TÜV RheinlandInfografika dotyczaca ksztalcenia zawodowego przygotowanego przez Akademie TÜV Rheinland