Edukacja i szkolenia techniczne i zawodowe wedlug TUV RheinlandEdukacja i szkolenia techniczne i zawodowe wedlug TUV Rheinland

Kształcenie i szkolenia techniczne i zawodowe

Nasze usługi TVET: kwalifikowanie ludzi, wzmacnianie gospodarki, tworzenie perspektyw dla wszystkich

Solidne wykształcenie techniczne jest kluczem do trwałego rozwoju gospodarczego. Charakter i poziom kwalifikacji odgrywa decydującą rolę w znalezieniu swojego miejsca na rynku pracy. Poprawa wstępnego kształcenia zawodowego jest jednocześnie czynnikiem decydującym o tym, czy firma, region lub społeczeństwo jako całość będą w stanie utrzymać otwartą drogę do przyszłości.

Kształcenie i szkolenie techniczne i zawodowe (TVET – Technical and Vocational Education and Training) stanowi podstawę do osiągnięcia tego celu. Dzięki naszemu doświadczeniu i rozległej wiedzy fachowej w zakresie wdrażania, wspieramy administrację państwową i przedsiębiorstwa prywatne w wielu miejscach na całym świecie.

Kontakt

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności
347
41-800
Zabrze

Nasze usługi w zakresie TVET i rozwoju pracowników:

Od ponad 40 lat TÜV Rheinland prowadzi szkolenia w zakresie przyszłościowych zawodów. Jest to oczywiście zgodne z niemieckim systemem podwójnego szkolenia zawodowego i edukacyjnego; nie tylko dlatego, że tak stanowi niemieckie prawo, ale również dlatego, że jesteśmy przekonani, iż teoria i praktyka muszą iść w parze w karierze technicznej i handlowej. Wyniki mówią same za siebie: nasi praktykanci osiągają najlepsze wyniki w nauce i wyjątkowo często utrzymują się w swojej pierwszej pracy – często na całym świecie. W ten sposób zapewniliśmy wielu młodym ludziom doskonały start do samodzielnego życia.
Markus Dohm
Wiceprezes wykonawczy TÜV Rheinland Academy & Life Care

Zalety technicznego kształcenia i szkolenia zawodowego

Inwestycje w edukację techniczną i handlową przynoszą największe zyski na wiele sposobów:

 • Zapewnienie środków do życia: dobrze wyszkoleni młodzi ludzie znajdują więcej możliwości zatrudnienia, niezależnie od miejsca zamieszkania
 • Wspieranie wzrostu gospodarczego: firmy mają dostęp do wykwalifikowanego personelu, dzięki czemu mogą zwiększyć produkcję i oferować lepsze usługi
 • Zmniejszanie kosztów: doświadczenie pokazuje, że zatrudnianie wykwalifikowanego personelu lokalnego jest znacznie bardziej opłacalne niż rekrutacja międzynarodowa
 • Zapewnienie przyszłości: poprzez szkolenie młodych ludzi i promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego, firmy i instytucje mogą zabezpieczyć swoją pozycję na rynku, zaangażować wykwalifikowany personel i pielęgnować talenty

Akademia TÜV Rheinland dostarcza sektorowi publicznemu i prywatnemu usługi i rozwiązania, które pomagają im w prowadzeniu nowoczesnej i atrakcyjnej edukacji technicznej i handlowej.

Typowe wyzwania dla firm i instytucji

Firmy globalne oferują te same produkty w wielu lokalizacjach na całym świecie, co oznacza, że wymagania wobec personelu technicznego zajmującego się wdrażaniem i konserwacją tych produktów są takie same na całym świecie. Z lokalnego punktu widzenia, choć profile kwalifikacji mogą brzmieć tak samo, wymagania dotyczące umiejętności są różne. Poziomy umiejętności muszą być dostosowane do rzeczywistych wymagań i ujednolicone w całej organizacji. Jak można to osiągnąć w sposób ekonomicznie opłacalny i wymierny?

W wielu krajach zawody są nauczane w czysto akademickich ośrodkach szkoleniowych, co oznacza, że może brakować praktycznego zastosowania tej wiedzy. Jednocześnie szkoleniowcy często wskazują na niedostateczną interakcję z przemysłem. Treści szkoleniowe mogą się zdezaktualizować, a nowe technologie nie trafiają do programu nauczania. Są to typowe sytuacje, dla których opracowujemy odpowiednie rozwiązania.

Ustanawianie i doskonalenie kompetencji technicznych

Jesteśmy świadomi tych wyzwań. Oferujemy rozwiązania, które wspierają firmy, rządy i osoby prywatne poprzez tworzenie i podnoszenie kompetencji technicznych.

Przewagę konkurencyjną danego kraju zwiększa zdolność do szkolenia młodego pokolenia w celu zdobycia zatrudnienia.
Markus Dohm
Wiceprezes wykonawczy TÜV Rheinland Academy & Life Care

Korzyści dla firm i instytucji

Poprzez doradztwo, szkolenia i zapewnianie jakości:

 • Wspieramy przemysł, zapewniając wykwalifikowany personel z gwarancją specjalistycznej wiedzy i szkoleń opartych na potrzebach danego regionu
 • Zwiększamy praktyczne kompetencje techniczne organizacji
 • Zwiększamy atrakcyjność miejsc prowadzenia działalności gospodarczej i całych regionów poprzez ukierunkowane i praktyczne szkolenia oraz kształcenie ustawiczne oparte na potrzebach sektora
 • Zapewniamy szanse na zatrudnienie poszczególnych osób poprzez wzmocnienie ich indywidualnych umiejętności technicznych w teorii i praktyce
 • Oferujemy profesjonalne środowisko, w którym nauka staje się przyjemnością (ponownie)

Nasza oferta obejmuje szeroki wachlarz tematów i metod. Zajmujemy się całym łańcuchem dostaw usług edukacyjnych dla zawodów technicznych: od doradztwa w zakresie zakładania i wyposażania ośrodków szkoleniowych, przez modernizację programów nauczania, prowadzenie ośrodków szkoleniowych, przekazywanie wiedzy technicznej w formie szkoleń bezpośrednich i cyfrowych, aż po ocenę i certyfikację nabytych umiejętności i wiedzy.

TVET “Made in Germany”

Jako jeden ze światowych liderów w dziedzinie technicznego kształcenia zawodowego o niemieckich korzeniach, przywiązujemy dużą wagę do wartości, jakie niesie ze sobą system kształcenia dualnego. Od dziesięcioleci z powodzeniem stosujemy model kształcenia dualnego "Made in Germany", realizując programy techniczno-handlowe dla przemysłu i zrównoważonego zatrudnienia.

Podnosząc teoretyczne i praktyczne kwalifikacje specjalistów technicznych, wzmacniamy nowoczesną kulturę wiedzy, która napędza przyszłe możliwości strukturalne dla firm, regionów i społeczeństw.

Skorzystaj z naszych atutów: wyższych kompetencji technicznych, bogatego doświadczenia lokalnego, rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta, bliskości przemysłu oraz silnej sieci międzynarodowej.

Broszura TVET

Więcej informacji na temat kształcenia i szkolenia technicznego i zawodowego można znaleźć w naszej broszurze TVET.

PDF, 5 stron, 1,13 MB

Pobierz

Zapoznaj się z naszą ofertą dla sektora TVET

 • Planowanie jest częścią sukcesu. Wspólnie z Tobą wyznaczamy kierunek na przyszłość: od projektowania ośrodków szkoleniowych po definiowanie programów nauczania i opracowywanie materiałów szkoleniowych.

 • Pomagamy w praktycznej realizacji programów szkoleniowych lub w codziennym funkcjonowaniu ośrodków szkoleniowych. Korzystaj z naszych sprawdzonych w praktyce rozwiązań TVET na całym świecie na potrzeby rządów i firm.

 • Ponieważ jakość jest podstawą zaufania, uczyniliśmy jakość szkoleń mierzalną za pomocą certyfikatu PersCert oraz wskaźnika dojrzałości jakości TVET (TVET Quality Maturity Index). Wypróbuj nas.

Infografika dotyczaca ksztalcenia zawodowego przygotowanego przez Akademie TUV RheinlandInfografika dotyczaca ksztalcenia zawodowego przygotowanego przez Akademie TUV Rheinland

Referencje dotyczące naszych usług w zakresie TVET

Referencje dotyczace ksztalcenia i szkolenia technicznego i zawodowego wystawiane przez Akademie TUV Rheinland
Cele naszych klientów są bardzo zróżnicowane: wzmocnienie biznesu, zmniejszenie bezrobocia czy ograniczenie niedoboru wykwalifikowanych pracowników na lokalnym rynku pracy. To tylko niektóre z wyzwań, którym pomagamy sprostać. Dowiedz się, w jaki sposób Akademia TÜV Rheinland może wspierać Państwa w zakresie rozwiązań TVET.