Certyfikacja personelu antykorozji w TÜV RheinlandCertyfikacja personelu antykorozji w TÜV Rheinland

Certyfikacja personelu zabezpieczeń antykorozyjnych

Kontroler jakości antykorozyjnych powłok malarskich

Niezależny certyfikat kompetencji dla Kontrolera jakości antykorozyjnych powłok malarskich uzyskany w Jednostce Certyfikującej Osoby TÜV Rheinland Polska pokrywa wymagania stawiane przez normę PN-EN ISO 12944-7 „Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich” oraz PN-EN 1090 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych” dla personelu kontroli jakości i gwarantuje potwierdzenie kompetencji w następujących obszarach:

 • Ocena i odbiór oczyszczonych powierzchni przed nakładaniem powłok malarskich
 • Sprawdzanie warunków klimatycznych w pracach antykorozyjnych
 • Ocena, pomiar i ocena wizualna wykonanej powłoki oraz takich parametrów jak: grubość, przyczepność
 • Tworzenie raportów wg określonych norm i specyfikacji z przeprowadzonych czynność sprawdzających, testów i pomiarów

Uprawnienia kontrolera przeznaczone są dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie działań w zakresie kontroli jakości antykorozyjnych powłok malarskich. Profil stanowi personel z firm produkcyjnych działających w obszarze konstrukcji stalowych, zbiorników i instalacji ciśnieniowych, maszyn i urządzeń, energetyki, serwisu i diagnostyki obiektów technicznych.

Szczegółowy opis certyfikacji i wymagań znajduje w dokumencie MS – 0020033 „Program certyfikacji kontrolera jakości antykorozyjnych powłok malarskich.

Lista wymagań wstępnych do certyfikacji kontrolera jakości antykorozyjnych powłok malarskich znajduje się tutaj.

Kontakt

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności
347
41-800
Zabrze

Egzamin na kontrolera jakości antykorozyjnych powłok malarskich

Zaświadczenie otrzymywane po odbytym szkoleniu stanowi podstawę do uczestnictwa w egzaminie kwalifikacyjnym i procesie certyfikacji na Kontrolera jakości antykorozyjnych powłok malarskich. Egzaminy przeprowadzane są w następnym dniu po zakończeniu szkolenia przez niezależną i akredytowaną w PCA Jednostkę Certyfikującą Osoby TÜV Rheinland Polska. Ich wyniki ogłaszane są jeszcze tego samego dnia, bezpośrednio po sprawdzeniu prac egzaminacyjnych.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego przy pierwszej certyfikacji jest:

 • Ukończenie odpowiedniego szkolenia
 • Przesłanie zgłoszenia na egzamin wraz z wnioskiem certyfikacyjnym oraz niezbędnymi załącznikami na minimum 7 dni przed egzaminem (odpowiednie formularze do pobrania na stronie internetowej)

Certyfikacja kontrolera jakości antykorozyjnych powłok malarskich

Pozytywne złożenie niezależnego egzaminu kwalifikacyjnego oraz spełnienie wymagań certyfikacyjnych daje możliwość uzyskania certyfikatu kompetencji Kontrolera antykorozyjnych powłok malarskich. Obejmuje on swoim zakresem wymagania norm PN-EN ISO 12944-7 oraz PN-EN 1090.

Okres ważności certyfikatu wynosi 5 lat, przy spełnieniu wymagań ciągłości praktyki oraz utrzymania aktualnego poziomu wiedzy poprzez różne formy dokształcania w okresie ważności certyfikatu. Po 5 latach istnieje możliwość odnowienia certyfikacji, a po 10 latach recertyfikacji której jednym z elementów oceny jest egzamin.

Inspektor antykorozyjnych powłok malarskich

Niezależny certyfikat kompetencji dla Inspektora jakości antykorozyjnych powłok malarskich uzyskany w Jednostce Certyfikującej Osoby TÜV Rheinland Polska pokrywa wymagania stawiane przez normę NS 476 „Paints and coatings. Approval and certification of surface treatment inspectors.”, PN-EN ISO 12944-7 „Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich” oraz PN-EN 1090 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych” dla personelu kontroli jakości i gwarantuje potwierdzenie kompetencji w następujących obszarach:

Wykonywanie w całości lub wybiórczo w ramach prowadzenia inspekcji i nadzoru nad jakością antykorozyjnych powłok malarskich poniższych czynności:

 • Sprawdzenie i ocena powierzchni oczyszczonych, przygotowanych do naniesienia powłoki malarskiej
 • Sprawdzenie warunków środowiskowych, w których będą prowadzone prace malarskie
 • Sprawdzenie i pomiar parametrów grubości, przylegania, jakości naniesionej powłoki
 • Tworzenie raportów wg określonych norm i specyfikacji z przeprowadzonych czynności sprawdzających i pomiarów
 • Prowadzenie nadzoru nad pracami personelu kontroli jakości w obszarze ochrony antykorozyjnej

Uprawnienia inspektora przeznaczone są dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie działań w zakresie inspekcji aplikacji i kontroli jakości antykorozyjnych powłok malarskich. Profil stanowi personel z firm produkcyjnych działających w obszarze konstrukcji stalowych, zbiorników i instalacji ciśnieniowych, maszyn i urządzeń, energetyki, serwisu i diagnostyki obiektów technicznych.

Szczegółowy opis certyfikacji i wymagań znajduje w dokumencie MS – 0020032 „Program certyfikacji inspektora antykorozyjnych powłok malarskich”.

Lista wymagań wstępnych do certyfikacji inspektora jakości antykorozyjnych powłok malarskich znajduje się tutaj.

Egzamin na inspektora antykorozyjnych powłok malarskich

Zaświadczenie otrzymywane po odbytym szkoleniu stanowi podstawę do uczestnictwa w egzaminie kwalifikacyjnym i procesie certyfikacji na kontrolera antykorozyjnych powłok malarskich. Egzaminy przeprowadzane są w następnym dniu po zakończeniu szkolenia przez niezależną i akredytowaną w PCA Jednostkę Certyfikującą Osoby TÜV Rheinland Polska. Ich wyniki ogłaszane są jeszcze tego samego dnia, bezpośrednio po sprawdzeniu prac egzaminacyjnych.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego przy pierwszej certyfikacji jest:

 • Ukończenie odpowiedniego szkolenia
 • Przesłanie zgłoszenia na egzamin wraz z wnioskiem certyfikacyjnym oraz niezbędnymi załącznikami na minimum 7 dni przed egzaminem (odpowiednie formularze do pobrania na stronie internetowej)

Certyfikacja inspektora antykorozyjnych powłok malarskich

Pozytywne złożenie niezależnego egzaminu kwalifikacyjnego oraz spełnienie wymagań certyfikacyjnych daje możliwość uzyskania certyfikatu kompetencji Inspektora antykorozyjnych powłok malarskich w stopniu I, II, lub III. Obejmuje on swoim zakresem wymagania norm NS 476, PN-EN ISO 12944-7 oraz PN-EN 1090. Stopień certyfikacji jest uzależniony od posiadanego, udokumentowanego doświadczenia w obszarze antykorozji oraz prowadzenia inspekcji odbiorowych.

Okres ważności certyfikatu wynosi 5 lat, przy spełnieniu wymagań ciągłości praktyki oraz utrzymania aktualnego poziomu wiedzy poprzez różne formy dokształcania w okresie ważności certyfikatu. Po 5 latach istnieje możliwość odnowienia certyfikacji, a po 10 latach recertyfikacji której jednym z elementów oceny jest egzamin.

Certyfikacja personelu zabezpieczeń antykorozyjnych