Szkolenia ze zrównoważonego rozwoju TÜV Rheinland

Szkolenia ze zrównoważonego rozwoju

Wspieranie firm w budowaniu bardziej ekologicznej przyszłości poprzez wiedzę i działanie

Ponieważ firmy dostrzegają potrzebę zrównoważenia wzrostu gospodarczego z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową, zrównoważony rozwój zyskał na znaczeniu w sektorze biznesowym. Pracodawcy muszą zapewnić pracownikom szkolenia potrzebne do stosowania zrównoważonych praktyk. Ma to zasadnicze znaczenie dla przyszłości biznesu, ponieważ utrzymanie konkurencyjności i stymulowanie wzrostu będzie w coraz większym stopniu zależeć od zrównoważonego rozwoju. Firmy, które stawiają zrównoważony rozwój na pierwszym miejscu, nie tylko zmniejszają swój ślad środowiskowy, ale także poprawiają swoją reputację i budują silniejsze relacje z interesariuszami i klientami.

W TÜV Rheinland jesteśmy dumni, że możemy być zaufanym partnerem w zakresie szkoleń dotyczących zrównoważonego rozwoju. To, co nas wyróżnia, to nasze holistyczne podejście, uznające, że prawdziwy zrównoważony rozwój obejmuje więcej niż tylko kwestie środowiskowe. Jesteśmy przekonani, że dobre samopoczucie i wzmocnienie pozycji jednostek są istotnymi aspektami każdej udanej inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Oferujemy szereg szkoleń, m.in. z takich tematów, jak zarządzanie łańcuchem dostaw. Szkolenia realizowane są w różnych formułach, zarówno stacjonarnie, live online jak również w formacie e-learning.

Chętnie pomożemy w spełnieniu konkretnych potrzeb szkoleniowych. Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności
347
41-800
Zabrze

Nasze szkolenia ze zrównoważonego rozwoju

Niemiecka ustawa o należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG) jest ważnym kamieniem milowym dla odpowiedzialnego biznesu. Po raz pierwszy nowe prawo nakłada na firmy obowiązek zapewnienia zgodności z uznanymi na całym świecie prawami człowieka we własnej firmie i w łańcuchu dostaw, co wymaga nowej wiedzy i nowych procesów.

Mniejsze firmy, zatrudniające mniej niż 3000 lub 1000 pracowników, również powinny zapoznać się z ustawą – duzi klienci oczekują zgodności w łańcuchu dostaw lub nawet zobowiązują swoich mniejszych dostawców i sprzedawców do przestrzegania przepisów poprzez umowne OWU. Bez zgodności z przepisami, a w szczególności bez dowodu zgodności z ustawą o łańcuchu dostaw, nowi dostawcy nie znajdą się już w panelach klientów i nie otrzymają nowych zamówień. Przestrzeganie wymogów zgodności tworzy zaufanie, zapewnia przejrzystość i wzmacnia firmę.

TÜV Rheinland oferuje szeroki zakres usług szkoleniowych, które w zrozumiały i praktyczny sposób przybliżają treść i postępowanie z ustawą o łańcuchu dostaw. Wybierz swój kraj z poniższej listy, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie do zarządzania łańcuchem dostaw.

Wytwarzanie, magazynowanie i dystrybucja energii w sposób zrównoważony jest jednym z najważniejszych zadań w prowadzeniu gospodarki i społeczeństwa ku bezpiecznej przyszłości. Ponad 700 największych firm na świecie zobowiązało się już do ograniczenia emisji CO2 do zera.

Coraz więcej konsumentów podejmuje świadome decyzje na rzecz produktów przyjaznych dla klimatu i środowiska oraz przywiązuje wagę do celów firm w zakresie ochrony klimatu. W rezultacie neutralność klimatyczna w firmach staje się istotną przewagą konkurencyjną.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu możemy zaoferować szeroki zakres odpowiednich usług w zakresie wkładu w ochronę klimatu. Wspólnie opracujemy koncepcję transformacji z indywidualnymi środkami i pomożemy wzmocnić świadomość pracowników w zakresie zrównoważonego biznesu. Wybierz swój kraj z poniższej listy, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie do walki ze zmianami klimatu.

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem ma na celu poprawę kwestii środowiskowych i społecznych w firmie i łańcuchu dostaw, zapewniając odpowiedzialny ład korporacyjny, raportowanie zrównoważonego rozwoju i zaangażowanie społeczne wykraczające poza podstawową działalność. Organy regulacyjne, inwestorzy, konsumenci i inni interesariusze coraz częściej domagają się większej przejrzystości.

TÜV Rheinland wspiera klientów we wszystkich obszarach skutecznego zarządzania zrównoważonym rozwojem: od strategii, przez cele i instrumenty, po raportowanie. Wspólnie tworzymy przejrzystość i bezpieczeństwo oraz ograniczamy ryzyko. Wybierz swój kraj z poniższej listy, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie do zarządzania zrównoważonym rozwojem.

Jako przedsiębiorca zawsze chcesz działać z sukcesem, oszczędzać koszty i jednocześnie inwestować, aby pozostać konkurencyjnym. W wielu przypadkach wysokie koszty energii stanowią istotną pozycję w bilansie firmy. Istnieje duży potencjał oszczędności poprzez zwiększenie efektywności energetycznej, niezależnie od tego, czy jesteś małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP), czy dużą firmą.

Zarządzanie energią odnosi się do struktur, procesów, systemów, warunków strukturalnych i ludzkich zachowań. Koncentruje się na zmniejszeniu zużycia energii i optymalizacji efektywności energetycznej poprzez identyfikację i wykorzystanie wszystkich potencjalnych oszczędności w celu osiągnięcia celów ekonomicznych i środowiskowych. Certyfikacja ISO 50001 zapewnia przejrzystość w zakresie zużycia energii, podnosi świadomość wśród pracowników i promuje pozytywny wizerunek firmy.

W przypadku dużych firm operacyjne zarządzanie energią i związane z nim audyty są już obowiązkowe, ale małe i średnie firmy również korzystają z dobrowolnego zarządzania energią. Wybierz swój kraj z poniższej listy, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie do zarządzania energią.

Celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest dzielenie się, wypożyczanie, ponowne wykorzystywanie, naprawa, odnawianie i recykling materiałów i produktów w produkcji i konsumpcji tak długo, jak to możliwe. W ten sposób wydłuża się cykl życia produktów.

Tylko ci, którzy systematycznie zarządzają emisjami, gospodarką o obiegu zamkniętym i wykorzystaniem zasobów naturalnych, będą w stanie utrzymać swój model biznesowy w przyszłości. Materiały pochodzące z recyklingu, przyjazne dla recyklingu wzornictwo i środki zrównoważonego rozwoju pomagają chronić zasoby naturalne i promować gospodarkę o obiegu zamkniętym.

TÜV Rheinland podejmuje wyzwanie, jakim jest pomoc w kształtowaniu transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu i efektywnie korzystającej z zasobów. Wykorzystujemy naszą wiedzę w ukierunkowany sposób, aby pomóc w budowaniu zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym.  Wybierz swój kraj z poniższej listy, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie w zakresie zrównoważonego rozwoju produktów i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy dla pracowników ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. TÜV Rheinland wspiera we wprowadzaniu systemu zarządzania profilaktyką i zdrowiem, który dostosowany jest do potrzeb organizacji.

Jako pracodawca jesteś zobowiązany do przestrzegania wymogów prawnych, aby zapobiegać ryzyku i zagrożeniom dla zdrowia, unikać wypadków i aktywnie promować zdrowie swoich pracowników.

Nasi eksperci wspierają Cię w przygotowaniu Twojej firmy na przyszłość oraz w zapewnieniu długoterminowego zdrowia i bezpieczeństwa Twoich pracowników. Wybierz swój kraj z poniższej listy, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy.

Znajdź szkolenie z zakresu zrównoważonego rozwoju

Produkty 1-10 z 15

 1. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania energią ISO 50001. Live online

  Szkolenie realizowane jest w formie webinarowej (Live Online Training) – „na żywo” za pośrednictwem łącza internetowego.
 2. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001. Live online

  Szkolenie realizowane jest w formie webinarowej (Live Online Training) – „na żywo” za pośrednictwem łącza internetowego.
 3. Audytor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001). Live online

  Szkolenie realizowane jest w formie webinarowej (Live Online Training) – „na żywo” za pośrednictwem łącza internetowego.
 4. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001

  Szkolenie realizowane jest w formie tradycyjnej w sali wykładowej.
 5. System zarządzania środowiskowego - podstawy ISO 14001

  Szkolenie realizowane jest w formie tradycyjnej w sali wykładowej.
 6. Audytor wiodący systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 (trzeciej strony)

  Szkolenie realizowane jest w formie tradycyjnej w sali wykładowej.
 7. Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001. Live online

  Szkolenie realizowane jest w formie webinarowej (Live Online Training) – „na żywo” za pośrednictwem łącza internetowego.
 8. System zarządzania środowiskowego – podstawy ISO 14001. Live online

  Szkolenie realizowane jest w formie webinarowej (Live Online Training) – „na żywo” za pośrednictwem łącza internetowego.
 9. System zarządzania energią – podstawy ISO 50001. Live online

  Szkolenie realizowane jest w formie webinarowej (Live Online Training) – „na żywo” za pośrednictwem łącza internetowego.
 10. System zarządzania środowiskowego - podstawy ISO 14001. E-learning

  Szkolenia dostępne w formie online – kursanci sami decydują o czasie trwania szkolenia.
Strona
na stronę