Standardowe certyfikaty TÜV Rheinland

Standardowe certyfikaty personalne TÜV Rheinland

Od standardu do programu certyfikacji dostosowanego do potrzeb

Certyfikacja personelu to certyfikat zgodności wydawany przez niezależną i kompetentną jednostkę w celu potwierdzenia umiejętności osób o określonym profilu kwalifikacji.

Jako doświadczona, niezależna i uznana jednostka zajmująca się certyfikacją personelu, PersCert TÜV spełnia uznane na całym świecie standardy ewaluacji umiejętności technicznych i specjalistycznych.

Jednostka certyfikująca PersCert TÜV jest jedną z największych i najbardziej renomowanych jednostek certyfikujących w zakresie certyfikacji osób. Oprócz egzaminów stacjonarnych organizujemy również nadzowrowane egzaminy w formie zdalnej.

Certyfikacja osób jest jedną z usług oferowanych przez TÜV Rheinland jako międzynarodowego dostawcy usług sektora TIC.

Kontakt

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności
347
41-800
Zabrze
Proces opracowywania programu certyfikacji PersCert TÜVProces opracowywania programu certyfikacji PersCert TÜV

Twoja droga do certyfikacji

Prośba klienta

Podstawą naszego działania jest bardzo dokładna analiza potrzeb i wymagań klienta. Dlatego też indywidualnie podchodzimy do każdego zapytania o możliwość certyfikacji personelu. Wspólnie analizujemy potrzeby i wymagania rynku, aby opracować optymalny model potwierdzenia kompetencji w niezależnych procesach certyfikacji osób.

Analiza

W kolejnym kroku analizujemy program i cel szkolenia, kwalifikacje wykładowców, którzy mają być wyznaczeni, oraz poziom początkowy i końcowy umiejętności uczestników. Na podstawie wyników tej analizy opracowujemy odpowiednią procedurę egzaminacyjną. Bierzemy pod uwagę oczekiwaną liczbę egzaminów i liczbę uczestników, by przygotować właściwy model ekonomiczny programu certyfikacji PersCert TÜV.

Rozwój/umowa

Podczas opracowywania programu certyfikacji określamy wymagania wstępne, metodę egzaminu (np. egzamin pisemny, ustny, praktyczny), narzędzia egzaminacyjne oraz proces recertyfikacji. Stały rozwój programu umożliwia uczącym się dotrzymanie kroku zmieniającym się wymaganiom rynku. PersCert TÜV opracowuje procedury recertyfikacji, w ramach których osoby certyfikowane potwierdzają aktualnośc swojej wiedzy i umiejętności oraz posiadanie kontynuacji praktyki. Po określeniu wszystkich parametrów, pomiędzy PersCert TÜV a Państwem, jako partnerem współpracy, zawierana jest umowa o współpracy.

Przejrzystość

W ramach umowy o współpracy Państwa program szkoleniowy zostaje uznany jako podstawa do certyfikacji PersCert TÜV. Uznanie to mogą Państwo następnie wykorzystać do celów komercyjnych. Wybrane  programy certyfikacji  można prześledzić na portalu TÜV Rheinland Certipedia.

Dzięki naszym standardowym procedurom certyfikacji jesteśmy w stanie odpowiednio weryfikować umiejętności w szerokim zakresie dyscyplin i dokumentować je w sposób przejrzysty dla światowych rynków. Dysponujemy ponad 500 różnymi programami certyfikacji, które można znaleźć na naszej platformie internetowej Certipedia.

Przygotowanie do egzaminu

Egzaminy są przygotowywane i przeprowadzane na wyłączną odpowiedzialność PersCert TÜV. Minimalizuje to nakład pracy naszych partnerów i zapewnia obiektywność, bezstronność i niezależność egzaminów.

Niezależne badanie

Egzaminy przeprowadzane są przez niezależnych egzaminatorów. Są oni na bieżąco szkoleni przez PersCert TÜV w zakresie procedur egzaminacyjnych w celu ich lokalnego wdrożenia. Kompetencje egzaminatorów są weryfikowane przez PersCert TÜV i podlegają stałemu monitorowaniu. Oferujemy również bezpieczne i nadzorowane egzaminy w formule zdalnej.

Certyfikacja

Proces egzaminowania jest dla każdego kandydata elementem szerszego procesu, jakim jest certyfikacja PersCert TÜV. Weryfikacja wyników egzaminu oraz, jeżeli jest to wymagane w procesie certyfikacji, innych dokumentów, jak na przykład poświadczenie praktyki, kończy się decyzją o certyfikacji prowadzącą do wydania certyfikatu personalnego dla kandydatów, którzy pomyślnie przeszli egzamin. Certyfikacja jest rejestrowana w PersCert TÜV i może być odpowiednio weryfikowana. Posiadacze certyfikatów mogą również ubiegać się o indywidualny znak w połączeniu z wpisem do Certipedia.

Mogą być Państwo również zainteresowani innymi usługami PersCert