Szkolenia NDT UT w TÜV Rheinland PolskaSzkolenia NDT UT w TÜV Rheinland Polska

Kursy UT

Badania ultradźwiękowe UT – badania nieniszczące UT

Badania ultradźwiękowe (Ultrasonic Testing) to metoda pozwalająca wykryć nieciągłości występujące wewnątrz obiektu badanego (metoda objętościowa), w wyniku czego możliwe jest przedstawienie stanu jego wnętrza w sposób ilościowy lub, w przypadku bardziej zaawansowanych technik, w sposób graficzny poprzez odpowiednie przetworzenie zebranych danych pomiarowych.

Do obiektu badanego wprowadzana jest wiązka fal ultradźwiękowych o ściśle określonych parametrach (natężenie, częstotliwość, sposób drgań, kierunek propagacji), która w wyniku odbicia od nieciągłości materiałowych daje wskazania na ekranie defektoskopu ultradźwiękowego. Na podstawie uzyskanych wskazań można ustalić lokalizację oraz wielkość równoważną wykrytej nieciągłości. W oparciu o dynamikę wskazań można ponadto szacować ewentualny charakter nieciągłości. Następnie przeprowadza się ocenę wskazań według zadanych kryteriów (normy, specyfikacje).

Metoda UT ma zastosowanie do materiałów, które posiadają dobre własności akustyczne, tj. takich, w których fala ultradźwiękowa może się rozchodzić. Są to materiały o izotropowej strukturze drobnoziarnistej.

Wraz ze wzrostem wielkości ziarna w materiale maleje możliwość jego badania. Duże znaczenie ma również stan powierzchni zewnętrznej materiału badanego, dla którego ze wzrostem chropowatości maleją możliwości badawcze.

Coraz częściej są również wykorzystywane zaawansowane techniki badań ultradźwiękowych – UT Phased Array oraz UT TOFD.

Kontakt

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności
347
41-800
Zabrze

UT Phased Array to technika bazująca na wprowadzeniu do obiektu wiązki fal ultradźwiękowych wzbudzanych w różnych konfiguracjach z przesunięciami fazowymi, a następnie ich odbiorze z zachowaniem wcześniejszych przesunięć fazowych. Do generacji i odbioru takiej wiązki służy specjalna, wieloprzetwornikowa głowica badawcza oraz dedykowany defektoskop ultradźwiękowy. Specyficzna budowa głowicy w połączeniu z odpowiednim defektoskopem i oprogramowaniem umożliwia niezależne pobudzanie elementarnych przetworników głowicy, co finalnie pozwala na modelowanie wiązki fal ultradźwiękowych. W wyniku odpowiedniego modelowania można uzyskiwać różne efekty, jak odchylanie kątowe wiązki w określonym kierunku, ogniskowanie wiązki na żądanej głębokości, skanowanie sektorowe (przemiatanie konkretnego obszaru w materiale badanym z określonym skokiem, np. co 1 stopień), skanowanie liniowe (przemiatanie konkretnego obszaru w materiale badanym z określonym skokiem, np. co 1 mm) itp. Wynik badania zapisuje się w postaci barwnych map, które dają dalszą możliwość wielokrotnej analizy danych (w tym również zdalnej).

Technika znalazła szczególne zastosowanie podczas badania obszarów trudno dostępnych dla techniki tradycyjnej z wykorzystaniem głowicy jednoprzetwornikowej oraz podczas monitorowania przebiegu procesów korozyjnych z uwagi na możliwość graficznego przedstawienia (mapa korozji) ewentualnych ubytków korozyjnych. W praktyce wykorzystywane są ponadto specjalne układy skanujące (skanery) z enkoderami, które pozwalają na precyzyjną lokalizację nieciągłości.

UT TOFD to technika bazująca na wprowadzeniu do obiektu wiązki fal ultradźwiękowych celem wzbudzenia fal dyfrakcyjnych na istniejących nieciągłościach materiałowych, a następnie ich odbiorze i pomiarze zróżnicowanych czasów przelotu. W kolejnym kroku na ich podstawie określa się miejsca zalegania nieciągłości oraz ich wymiary. Technika TOFD, podobnie jak technika Phased Array, wymaga użycia specjalnego defektoskopu i dedykowanego oprogramowania. Układ badawczy składa się z dwóch głowic o takich samych parametrach, ustawionych naprzeciw siebie w specjalnym skanerze, który, analogicznie do techniki Phased Array, wyposażony jest w enkoder. Wynik badania zapisuje się w postaci czarnobiałych map przedstawiających przekrój wzdłużny badanego obszaru (zobrazowanie typu B), które dają dalszą możliwość wielokrotnej analizy danych (w tym również zdalnej).

Technika znalazła główne zastosowanie podczas badania złączy spawanych zarówno na etapie ich wytwarzania, jak również na etapie eksploatacji, z możliwością monitorowania rozwoju pęknięć.

Podstawową zaletą w odniesieniu do techniki tradycyjnej jest duża wykrywalność nieciągłości (nawet niekorzystnie zorientowanych w stosunku do padającej wiązki ultradźwiękowej) oraz możliwość precyzyjnego ich wymiarowania. Zasadniczym ograniczeniem może być jednak występowanie tzw. martwych stref przypowierzchniowych i to o znacznych rozmiarach. W praktyce buduje się specjalne układy skanujące, zawierające kilka kolejno ustawionych par głowic z różnym rozstawem względem siebie lub o różnych parametrach (wprowadzających wiązkę fal w różne obszary obiektu badanego), które w istotny sposób pozwalają ograniczyć ilość wymaganych przejazdów skanera.

Zobacz film na temat szkolenia i egzaminowania personelu NDT

Zobacz film na temat szkolenia i egzaminowania personelu NDT

Terminarze i cenniki szkoleń

PDF
Terminarz systemów zarządzania w ramach Wakacyjnej Akademii Szkoleń 2023
PDF
Terminarz systemów zarządzania II półrocze 2023
PDF
Terminarz szkoleń technicznych II półrocze 2023
PDF
Terminarz szkoleń z badań nieniszczących 2023

Produkty 1-10 z 17

 1. Egzamin kwalifikacyjny wg EN ISO 9712 – Badania ultradźwiękowe UT 1

  Egzamin kwalifikacyjny z zakresu badań ultradźwiękowych UT w stopniu 1.
 2. Egzamin kwalifikacyjny wg EN ISO 9712 – Badania ultradźwiękowe UT TOFD 2

  Egzamin kwalifikacyjny poszerzający kwalifikacje UT w zakresie techniki TOFD.
 3. Egzamin kwalifikacyjny wg EN ISO 9712 - Badania ultradźwiękowe UT PA 2

  Egzamin kwalifikacyjny poszerzający kwalifikacje UT z zakresu techniki Phased Array.
 4. Egzamin kwalifikacyjny wg EN ISO 9712 – Badania ultradźwiękowe UT 3

  Egzamin kwalifikacyjny z zakresu badań ultradźwiękowych UT w stopniu 3.
 5. Egzamin kwalifikacyjny wg EN ISO 9712 – Badania ultradźwiękowe UT 2

  Egzamin kwalifikacyjny z zakresu badań ultradźwiękowych UT w stopniu 2.
 6. Egzamin kwalifikacyjny wg EN ISO 9712 – Recertyfikacja UT 2

  Egzamin dla osób pragnących recertyfikować po każdych 10 latach od pierwszej certyfikacji swoje uprawnienia 2. stopnia.
 7. Egzamin kwalifikacyjny wg EN ISO 9712 – Recertyfikacja UT 1

  Egzamin dla osób pragnących recertyfikować po każdych 10 latach od pierwszej certyfikacji swoje uprawnienia 1. stopnia.
 8. Egzamin kwalifikacyjny wg EN ISO 9712 – Recertyfikacja UT 3

  Egzamin dla osób pragnących recertyfikować po każdych 10 latach od pierwszej certyfikacji swoje uprawnienia 3. stopnia.
 9. Recertyfikacja UT 1

  Szkolenie pozwala podwyższyć kwalifikacje zawdowe.
 10. Badania ultradźwiękowe UT TOFD 2

  Możliwość rozszerzenia kwalifikacji UT o technikę Time-of-Flight Diffraction (TOFD).
Strona
na stronę