Szkolenia z dyrektyw technicznych w TÜV RheinlandSzkolenia z dyrektyw technicznych w TÜV Rheinland

Szkolenia z dyrektyw technicznych

Normy i dyrektywy

Przyjęte standardy i przepisy prawne na rynku krajowym i międzynarodowym określają, jak poprawnie tworzyć i nadzorować dokumentacje techniczną i związane z cyklem życia wyrobu procesy. Znajomość przepisów i regulacji prawnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych (w zależności od miejsca wytwórcy i rynku docelowego odbiorcy), jest niezbędna w kontekście zachowania bezpieczeństwa w zakładzie pracy na linii produkcyjnej i na etapie eksploatacji maszyn, urządzeń, materiału przez odbiorcę końcowego.

Do kogo skierowane są szkolenia z norm i dyrektyw technicznych?

Szkolenia z zakresu wymagań norm i dyrektyw technicznych skierowane są do szerokiego grona odbiorców odpowiedzialnych za wykonywanie prac na różnych etapach procesów technologicznych. Grupę docelową stanowi personel techniczny, w tym m.in. nadzór, pracownicy kontroli jakości, technolodzy, konstruktorzy, projektanci, użytkownicy urządzeń ciśnieniowych oraz inwestorzy i właściciele instalacji przemysłowych.

Kursy z norm i dyrektyw technicznych TÜV Rheinland pozwalają na zdobycie lub poszerzenie wiedzy teoretycznej o tą przekazywaną przez praktyków. Szkolenia z norm i dyrektyw obejmują m.in. zagadnienia związane z dyrektywą ciśnieniową PED, w tym oznakowanie CE. Ponadto, bezpieczeństwo maszyn i urządzeń, które to omawiane jest na kursie z dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz na szkoleniu z systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Norma EN 1090 oraz EN 15085 i ich wymagania to zagadnienia poruszane z kolei na kilku innych szkoleniach, w zależności od roli i odpowiedzialności, jaką pełni dany uczestnik kursu TÜV.

Kontakt

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności
347
41-800
Zabrze

Oferujemy następujące szkolenia z dyrektyw technicznych:

 • Systemy bezpieczeństwa funkcjonalnego
 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
 • Oznakowanie CE urządzeń ciśnieniowych zgodnie z Dyrektywą Nowego Podejścia – wymagania nowej dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE
 • Wymagania normy EN 15085
 • Dyrektywa RoHS II
 • Wymagania normy EN 1090-2:2018 dla wytwórców konstrukcji stalowych
 • Pełnomocnik i audytor ZKP na zgodność z wymaganiami normy EN 1090
 • Wymagania normy EN 1090-2:2018 dla wytwórców konstrukcji stalowych
 • Kontroler jakości w przemyśle – Aspekty techniczne

Udział w szkoleniach z norm i dyrektyw technicznych pozwala na:

 • Pozyskanie umiejętności prawidłowego stosowania wymagań dyrektywy PED 2014/68/UE – w tym optymalizację i zwiększenie skuteczności działań przedsiębiorstwa podczas wprowadzania produktu na rynek krajowy/rynki UE
 • Zrozumienie procedury oceny zgodności
 • Nabycie umiejętności doboru wymagań prawnych do konkretnych maszyn i urządzeń
 • Zdobycie umiejętności poruszania się po dyrektywach i normach i ich egzekwowanie
 • Nabycie umiejętności i pracy z dokumentacją techniczną
 • Pozyskanie aktualnej wiedzy na temat obowiązujących wymagań i przepisów w danej branży

Co wyróżnia nasze szkolenia z norm i dyrektyw technicznych?

 • Wybrane szkolenia z norm i dyrektyw technicznych realizowane są zarówno w formule stacjonarnej, jak i zdalnej live online
 • Szkolenia prowadzone są przez praktyków, nierzadko przez dwóch trenerów, z których każdy posiada bogate doświadczenie w omawianym zakresie
 • Realizacja szkoleń z norm i dyrektyw technicznych w zakresie przepisów i wymagań normatywnych i prawnych, z dużym naciskiem na aspekty praktyczne, pozwala na wymianę doświadczeń między specjalistami z danej dziedziny

Terminarze i cenniki szkoleń

PDF
Terminarz systemów zarządzania w ramach Wakacyjnej Akademii Szkoleń 2023
PDF
Terminarz systemów zarządzania II półrocze 2023
PDF
Terminarz szkoleń technicznych II półrocze 2023
PDF
Terminarz szkoleń z badań nieniszczących 2023

Produkty 1-10 z 17

 1. Certyfikowany specjalista metalizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 14918

  Szkolenie pozwala podwyższyć kompetencje zawodowe.
 2. Wymagania ASME sekcja IX

  Szkolenie pozwala podwyższyć kompetencje zawodowe.
 3. Bezpieczeństwo pracy w środowisku zagrożonym wybuchem wg wymagań dyrektywy ATEX

  Szkolenie pozwala podwyższyć kompetencje zawodowe.
 4. Proces oceny ryzyka maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz normy zharmonizowanej ISO 12100

  Szkolenie pozwala podwyższyć kompetencje zawodowe.
 5. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

  Szkolenie pozwala podwyższyć kompetencje zawodowe.
 6. Oznakowanie CE urządzeń ciśnieniowych wg Dyrektywy Nowego Podejścia – wymagania dyrektywy ciśnieniowej PED. Live online

  Szkolenie pozwala podwyższyć kompetencje zawodowe.
 7. Wymagania normy EN 15085. Live online

  Szkolenie ma na celu zapoznanie z wymaganiami normy EN 15085 oraz praktycznym jej zastosowaniem.
 8. Pełnomocnik i audytor wewnętrzny ZKP na zgodność z wymaganiami normy EN 1090. Live online

  Szkolenie dedykowane osobom nadzorującym i odpowiedzialnym za ZKP.
 9. Kontroler jakości w przemyśle – Aspekty techniczne. Live online

  Szkolenie realizowane jest w formie szkolenia webinarowego (Live Online).
 10. Obowiązki wynikające z rozporządzenia REACH dla przedsiębiorców. Live online

  Szkolenie pozwala podwyższyć kompetencje zawodowe.
Strona
na stronę