Szkolenia dla branzy spozywczej w TÜV RheinlandSzkolenia dla branzy spozywczej w TÜV Rheinland

Szkolenia dla branży spożywczej

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności (ang. food safety) to ogół koniecznych do spełnienia warunków i działań, które muszą być podjęte podczas wszystkich etapów procesu produkcji żywności i obrotu handlowego żywnością, celem zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia konsumentów.

Termin „bezpieczeństwo żywnościowe” po raz pierwszy został wprowadzony w 1974 roku przez Konferencję Żywnościową FAO. Od tego czasu wiele się zmieniło.

Przemysł spożywczy stale się rozwija. Producenci, dystrybutorzy i dostawcy żywności w swojej działalności starają się przyjąć odpowiednią strategię, która pozwoli osiągać cele zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe. Możliwe jest to dzięki stworzeniu systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Systemy te dotyczą kontroli żywności na wszystkich etapach jej produkcji, tj. od producenta do konsumenta. Należą do nich m.in.:

 • Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP)
 • Dobra Praktyka Higieniczna (GHP)
 • Dobra Praktyka Rolnicza (GAP)
 • System HACCP
 • Norma ISO 9001
 • Norma ISO 22000
 • Międzynarodowy Standard Żywności (IFS)
 • Zrzeszenie Sprzedawców Brytyjskich (BRC)

Każda żywność, zanim trafi do sprzedaży na wolny rynek, musi przejść szereg dokładnych badań, również mikrobiologicznych. Są one bardzo ważne, ponieważ pozwalają ocenić, czy żywność nie została w żaden sposób skażona ani zanieczyszczona. Ten sposób weryfikacji odbywa się miedzy innymi dzięki zastosowaniu systemów food defence i food fraud.

Producenci żywności poddawani są regularnym kontrolom, których zadaniem jest czuwanie nad tym, by nie doszło do pogorszenia jakości żywności i by nie stanowiła ona zagrożenia dla zdrowia człowieka. Bezpieczeństwo żywności wypracowało system analizy zagrożeń, który jest pieczołowicie przestrzegany, ponieważ w dużej mierze od spełniania kolejnych norm i procedur zależy bezpieczeństwo jakości żywności.

Wszystkich chętnych chcących zdobyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa żywności czy też wzmocnić swoje kompetencje w w/w zakresie zapraszamy na szkolenia dla branży spożywczej.

Kontakt

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności
347
41-800
Zabrze

Tematy szkoleń dla branży spożywczej

Terminarze i cenniki szkoleń

PDF
Terminarz systemów zarządzania II półrocze 2023
PDF
Terminarz szkoleń technicznych II półrocze 2023
PDF
Terminarz szkoleń z badań nieniszczących 2023

Produkty 1-10 z 24

 1. System FSSC 22000 wersja 5.1. Producenci żywności. Live online

  Szkolenie realizowane jest w formie webinarowej (Live Online Training) – „na żywo” za pośrednictwem łącza internetowego.
 2. System FSSC 22000 wersja 5.1. Producenci opakowań. Live online

  Szkolenie realizowane jest w formie webinarowej (Live Online Training) – „na żywo” za pośrednictwem łącza internetowego.
 3. System FSSC 22000 wersja 5.1. Producenci opakowań

  Szkolenie realizowane jest w formie tradycyjnej w sali wykładowej.
 4. Standard BRC CP (Global Standard for Consumer Products)

  Szkolenie realizowane jest w formie tradycyjnej w sali wykładowej.
 5. Pełnomocnik zintegrowanych systemów zarządzania w branży spożywczej ISO 22000, BRC, IFS

  Szkolenie realizowane jest w formie tradycyjnej w sali wykładowej.
 6. Food Defense – Obrona żywności. Live online

  Szkolenie realizowane jest w formie webinarowej (Live Online Training) – „na żywo” za pośrednictwem łącza internetowego.
 7. Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000

  Szkolenie realizowane jest w formie tradycyjnej w sali wykładowej.
 8. System FSSC 22000 wersja 5.1. Producenci żywności

  Szkolenie realizowane jest w formie tradycyjnej w sali wykładowej.
 9. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000. Live online.

  Szkolenie realizowane jest w formie webinarowej (Live Online Training) – „na żywo” za pośrednictwem łącza internetowego.
 10. Food Fraud – Zafałszowania, oszustwa i autentyczność żywności. Live online

  Szkolenie realizowane jest w formie webinarowej (Live Online Training) – „na żywo” za pośrednictwem łącza internetowego
Strona
na stronę