Kurs z rysunku technicznego w TÜV RheinlandKurs z rysunku technicznego w TÜV Rheinland

Kursy z rysunku technicznego i metrologii

Metrologia i rysunek techniczny

Każda branża posługuje się swoistym dla niej językiem technicznym, który ma swoje odzwierciedlenie w zapisach dokumentacji technicznej. Prawidłowa interpretacja i odczytanie zapisów, umiejętność interpretacji oznaczeń i symboli na rysunku technicznym, czy poznanie metodyki pomiaru tolerancji geometrycznych ma kluczowe znaczenie w całym procesie technologicznym, zarówno na etapie projektowania, wytwarzania, jak i odbioru końcowego. Znajomość interpretacji zapisów rysunku technicznego bezpośrednio wpływa na jakość produkcyjną i umożliwia eliminację potencjalnych błędów i zagrożeń na wczesnym etapie, m.in. zmniejsza ryzyko reklamacji, dając przewagę w negocjacjach z kontrahentem. Zwiększenie świadomości pracowników co do znaczenia prawidłowego odczytywania i interpretacji i czytania rysunku technicznego, znajomości i stosowania zasad kontroli metrologicznej nie tylko podczas szkoleń, ale przede wszystkim w codziennej pracy, bezpośrednio przekłada się na wyższą jakość wyrobów, a to skutkuje przewagą konkurencyjną przedsiębiorstwa.

Do kogo skierowane są szkolenia z rysunku technicznego i metrologii?

Kursy z metrologii i rysunku technicznego, w zależności od zakresu poruszanych zagadnień, skierowane są do pracowników technicznych biur konstrukcyjnych, działów produkcyjnych firm wytwarzających konstrukcje metalowe oraz części maszyn, firm usługowo-handlowych z obszaru materiałów konstrukcyjnych, konstruktorów, mechaników, osób odpowiedzialnych za przebudowę maszyn, służb kontroli jakości i utrzymania ruchu, inspektorów BHP.

Omawiane przykłady na kursach z rysunku technicznego, rysunku izometrycznego czy metrologii dotyczą rzeczywistych projektów. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów z dużym doświadczeniem. Kursy z rysunku technicznego i metrologii są zróżnicowane pod względem zaawansowania, w zależności od potrzeby uczestnika istnieje możliwość wyboru szkolenia, od podstaw rysunku technicznego po zaawansowany kurs z wymiarowania i tolerowania geometrycznego GD&T według przepisów ISO czy ASME.

Kontakt

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności
347
41-800
Zabrze

Oferujemy następujące szkolenia z rysunku technicznego i metrologii:

 • Rysunek techniczny
 • Rysunek izometryczny
 • Materiałoznawstwo
 • Wyszukiwanie zamienników dla stalowych materiałów produkcyjnych
 • Metrologia długości i kąta
 • GD&T – wymiarowanie i tolerowanie geometryczne zgodnie z normami ISO i ASME
 • Podstawy rysunku technicznego i metrologii warsztatowej
 • Projektowanie konstrukcji stalowych. Kurs podstawowy i zaawansowany
 • Bezpieczna eksploatacja i oględziny instalacji regałowej – gospodarka magazynowa

Udział w szkoleniach z rysunku technicznego i metrologii pozwala na:

 • Zapoznanie się i nabycie umiejętności interpretacji oznaczeń i symboli na rysunku technicznym
 • Poznanie metodyki pomiaru tolerancji geometrycznych
 • Zdobycie wiedzy na temat wymagań i różnic w normach europejskich i amerykańskich ASME
 • Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu rysunku technicznego oraz metrologii warsztatowej
 • Zdobycie podstawowej i zaawansowanej wiedzy m.in. z rysunku technicznego, a także jej praktyczne wykorzystanie przy projektowaniu oraz wytwarzaniu elementów, konstrukcji i podzespołów
 • Nabycie umiejętności wykluczenia błędów na wczesnym etapie pracy z rysunkiem technicznym czy przy dokonywaniu pomiarów, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie kosztów organizacji produkcji

Co wyróżnia nasze szkolenia z rysunku technicznego i metrologii?

 • Stosujemy praktyczno-warsztatowe podejście do każdego z realizowanych tematów
 • Ćwiczenia oraz dyskusja prowadzone są na przykładach praktycznych, rysunkach dostarczanych przez uczestników danego kursu
 • Nasi trenerzy to praktycy, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie we współpracy z szeroko pojętym przemysłem
 • Podczas szkoleń stwarzamy przestrzeń do wymiany doświadczeń między trenerami a uczestnikami
 • Prezentujemy przykłady dobrych praktyk w każdym z omawianych tematów, dzięki czemu wzmacniamy kompetencje techniczne uczestników
 • Oferujemy możliwość realizacji wybranych tematów w formule zdalnej – szkolenia live online

Terminarze i cenniki szkoleń

PDF
Terminarz systemów zarządzania w ramach Wakacyjnej Akademii Szkoleń 2023
PDF
Terminarz systemów zarządzania II półrocze 2023
PDF
Terminarz szkoleń technicznych II półrocze 2023
PDF
Terminarz szkoleń z badań nieniszczących 2023

Produkty: 9

 1. Tolerowanie geometryczne według ISO oraz ASME w odniesieniu do pomiarów współrzędnościowych - szkolenie praktyczne

  Szkolenie pozwala podwyższyć kompetencje zawodowe.
 2. Rysunek techniczny i metrologia warsztatowa

  Szkolenie pozwala podwyższyć kompetencje zawodowe.
 3. GD&T – wymiarowanie i tolerowanie geometryczne zgodnie z normami ISO i ASME

  Szkolenie pozwala podwyższyć kompetencje zawodowe.
 4. GD&T – wymiarowanie i tolerowanie geometryczne zgodnie z normami ISO i ASME. Live online

  Szkolenie pozwala podwyższyć kompetencje zawodowe.
 5. Podstawy rysunku technicznego i metrologii warsztatowej. Live online

  Szkolenie pozwala podwyższyć kompetencje zawodowe.
 6. Rysunek izometryczny

  Szkolenie adresowane jest do spawaczy i monterów, spawalników, pracowników kontroli jakości.
 7. Rysunek techniczny

  Szkolenie pozwala podwyższyć kompetencje zawodowe.
 8. Rysunek techniczny w spawalnictwie

  Szkolenie adresowane jest do spawaczy i monterów, spawalników, pracowników kontroli jakości, technologów.
 9. Metrologia długości i kąta

  Szkolenie pozwala podwyższyć kompetencje zawodowe.
na stronę