Nieakredytowana certyfikacja personelu w TÜV RheinlandNieakredytowana certyfikacja personelu w TÜV Rheinland

Nieakredytowana certyfikacja personelu

Dobrowolna certyfikacja personelu to możliwość sprawdzenia pozyskanej wiedzy

W obszarach nieakredytowanych niezależna certyfikacja personelu jest usługą dobrowolną dla uczestników szkoleń organizowanych przez współpracujące z TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. zewnętrzne ośrodki szkoleniowe.

Dobrowolna certyfikacja personelu to możliwość sprawdzenia pozyskanej wiedzy poprzez zaliczenie niezależnego egzaminu, który przeprowadzany jest przez egzaminatora TÜV Rheinland lub egzaminatora uznanego przez TÜV Rheinland, niezwiązanego z procesem szkolenia. Proces dobrowolnej certyfikacji personelu jest realizowany w oparciu o wiedzę i doświadczenia, jakie TÜV Rheinland Polska posiada w obszarze akredytowanym i pozwala na niezależne potwierdzenie kompetencji i uzyskanie certyfikatu.

Kontakt

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności
347
41-800
Zabrze

Korzyści wynikające ze współpracy z niezależną jednostką certyfikacji personelu w obszarach dobrowolnych to m.in.:

  • Gwarancja niezależności szkoleń i egzaminów
  • Rozpoznawalny certyfikat międzynarodowej jednostki
  • Możliwość uzyskania różnych wersji językowych certyfikatów personalnych
  • Potwierdzone uznanie tematów realizowanych przez ośrodek szkoleniowy
  • Możliwość zdobycia certyfikatów kompetencji zorientowanych na potrzeby rynkowe
  • Wzrost konkurencyjności ośrodka szkoleniowego na rynku, dzięki wiarygodnej certyfikacji kompetencji

Chcesz dowiedz się więcej o procedurze certyfikacji personelu TÜV Rheinland w zakresie niezależnego potwierdzenia kompetencji dla różnych branż, m.in. CNC, zapraszamy do kontaktu.