Szkolenia FMEA w TUV RheinlandSzkolenia FMEA w TUV Rheinland

Szkolenia z technik doskonalenia jakości

Narzędzia doskonalące

Zmiany gospodarcze ostatnich lat sprawiły, że jakość produktów i usług stała się kluczowym kryterium wpływającym na sukces organizacji. Chcąc go odnieść, przedsiębiorstwo powinno ustalić metody i kryteria oceny procesów, by móc określić, czy przebiegają prawidłowo i spełniają swoje założenia. Wszystkie procesy powinny być monitorowane, mierzone i poddawane analizie w celu wprowadzenia ewentualnych usprawnień. Osiągnięcie tego jest możliwe poprzez zastosowanie różnego rodzaju metod i technik zarządzania jakością. Istotne jest także trafne identyfikowanie źródeł problemów związanych ze złą jakością wyrobów i usług przy użyciu stosownych metod, technik czy narzędzi.

Kontakt

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności
347
41-800
Zabrze

Wybrane narzędzia pozwalające na doskonalenie zarządzania przedsiębiorstwem

 • FMEA – analiza przyczyn i skutków wad
 • Problem Solving – stanowi przegląd sposobów i narzędzi służących rozwiązywaniu problemów
 • Metodologia SPC – grupa metod statystycznych pozwalająca zarządzać jakością wyrobu i procesu
 • Metodologia SPC – pozwala dokonać analizy systemu pomiarowego
 • APQP – umożliwia realizację metody zaawansowanego planowania jakości
 • PPAP – umożliwia przeprowadzenie metody zatwierdzania części do produkcji

Mając na uwadze konieczność ciągłego doskonalenia organizacji i chcąc przybliżyć przedsiębiorstwom coraz to nowsze narzędzia i metody optymalizacji ich funkcjonowania, TÜV Rheinland Polska stworzyła szkolenia przeznaczone dla pracowników działów produkcji i jakości. Ich adresatami są pracownicy operacyjni, pracownicy działów jakości, planiści, menagerowie produkcji, menagerowie firm, kierownictwo średniego i wyższego szczebla, ale też osoby pragnące poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności z szeregu zagadnień związanych z szeroko rozumianym doskonaleniem systemów zarządzania i produkcji.

Oferujemy następujące szkolenia obejmujące narzędzia i techniki doskonalenia jakości:

 • Audytowanie systemów zarządzania wg normy ISO 19011 – warsztaty
 • 8D/Problem Solving – Rozwiązywanie problemów
 • Metodologia SPC
 • Metodologia MSA
 • APQP – Zaawansowane planowanie jakości, PPAP – Proces zatwierdzenia części do produkcji
 • FMEA – Analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad
 • FMEA – Analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad wg AIAG-VDA FMEA Handbook 1st Edition wydanie czerwiec 2019
 • Techniki doskonalenia jakości
 • Kontroler jakości w przemyśle – odpowiedzialność i zadania
 • Kontroler jakości w przemyśle – umiejętności interpersonalne

Udział w szkoleniach z doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem pozwala na:

 • Zdobycie umiejętności trafnego identyfikowania źródeł problemów związanych ze złą jakością wyrobów i usług
 • Nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności zastosowania metod i narzędzi jakościowych, np. szkolenia problem solving
 • Nabycie umiejętności skutecznego prowadzenie analiz FMEA dla procesów produkcyjnych (np. szkolenie FMEA) i poznanie zasad analizy wyników na potrzeby określania i hierarchizacji obszarów zagrożeń i poprawy jakości w procesach produkcyjnych (strategie doskonalenia)
 • Poznanie sposobów oceny zdolności procesów produkcyjnych i pomiarowych
 • Nabycie umiejętności przeprowadzenia podstawowych analiz zdolności systemów pomiarowych na potrzeby identyfikacji zagrożeń w procesach pomiarowych, umiejętności projektowania i stosowania kart kontrolnych
 • Nabycie umiejętności zarządzania projektami według metodyki APQP, identyfikacji potrzeb i wymagań klienta przy wdrażaniu nowych projektów

Terminarze i cenniki szkoleń

PDF
Terminarz systemów zarządzania I półrocze 2023
PDF
Terminarz szkoleń technicznych I półrocze 2023
PDF
Terminarz szkoleń z badań nieniszczących 2023

Produkty 1-10 z 17

 1. Audytowanie systemów zarządzania wg normy ISO 19011

  Szkolenie realizowane jest w formie webinarowej (Live Online Training) – „na żywo” za pośrednictwem łącza internetowego.
 2. Metodologia MSA. Live online

  Szkolenie realizowane jest w formie webinarowej (Live Online Training), z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi.
 3. FMEA – Analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad wg AIAG-VDA FMEA Handbook 1st Edition wydanie czerwiec 2019. Live on

  Szkolenie realizowane jest w formie webinarowej (Live Online Training) – „na żywo” za pośrednictwem łącza internetowego.
 4. 8D/Problem Solving – Rozwiązywanie problemów. Live online

  Szkolenie realizowane jest w formie webinarowej (Live Online Training) z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi.
 5. APQP - Zaawansowane planowanie jakości, PPAP - Proces zatwierdzenia części do produkcji. Live online

  Szkolenie realizowane jest w formie webinarowej (Live Online Training) – „na żywo” za pośrednictwem łącza internetowego.
 6. Metodologia SPC. Live online

  Szkolenie realizowane jest w formie webinarowej (Live Online Training) – „na żywo” za pośrednictwem łącza internetowego.
 7. FMEA – Analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad. Live online

  Szkolenie realizowane jest w formie webinarowej (Live Online Training) – „na żywo” za pośrednictwem łącza internetowego.
 8. Techniki doskonalenia jakości

  Szkolenie realizowane jest w formie tradycyjnej w sali wykładowej.
 9. FMEA – Analiza przyczyn i skutków potencjalnych wad

  Szkolenie realizowane jest w formie tradycyjnej w sali wykładowej.
 10. Metodologia MSA

  Szkolenie realizowane jest w formie tradycyjnej w sali wykładowej.
Strona
na stronę