Edukacja i szkolenia techniczne i zawodowe wedlug TÜV RheinlandEdukacja i szkolenia techniczne i zawodowe wedlug TÜV Rheinland

TVET Gwarantowana jakość dla ośrodków szkoleniowych

Jakość TVET "Made in Germany": pewność jest dobra, dowody są lepsze

Kształcenie i szkolenie zawodowe oparte na modelu niemieckim cieszy się dużym uznaniem za granicą. Na szczeblu międzyrządowym zawieranych jest coraz więcej porozumień o współpracy, których celem jest doradzanie krajom partnerskim w zakresie dalszego rozwoju ich struktur, lepsze poznanie tej formy wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego, a w niektórych przypadkach wdrożenie jej w swoich krajach w dostosowanej formie.

Ale w jaki sposób szkoły zawodowe za granicą mogą potwierdzić, że stosują niemiecki system dualnego kształcenia zawodowego? Można to osiągnąć za pomocą naszych usług certyfikacji umiejętności oraz naszego wskaźnika dojrzałości jakości TVET (TVET Quality Maturity Index) dla szkół i instytucji edukacyjnych.

Kontakt

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności
347
41-800
Zabrze

Ocena dojrzałości: dokumentowanie sukcesu, zachęcanie do poprawy

TÜV Rheinland Academy, jako działający w kraju i na świecie dostawca usług szkoleniowych, mający duże doświadczenie w operacyjnym wdrażaniu podwójnych kwalifikacji zawodowych, połączył aspekty systemu jakości pod względem merytorycznym i organizacyjnym oraz stworzył system oceny dojrzałości. Zagraniczne szkoły zawodowe i dostawcy usług szkoleniowych mogą zatem polegać na systemie oceny, w oparciu o który mogą dostosować swoje wysiłki. Sukcesy są zewnętrznie udokumentowane i przejrzyste, a ulepszenia są wewnętrznie motywowane. W centrum uwagi znajdują się wszystkie niezbędne warunki, struktury i dokumentacja wymagane do operacyjnego wdrożenia kształcenia dwusystemowego. Można odwzorować albo pełny profil zawodowy, albo wybrane podstawowe moduły profilu szkoleniowego. Szczególną uwagę zwraca się na kluczowe aspekty systemu dualnego, takie jak relacje między szkołą a przedsiębiorstwem.

Co sprawdzamy w ramach Wskaźnika Dojrzałości Jakości TVET?

Ocena dojrzalosci systemu TVET w Akademii TÜV RheinlandOcena dojrzalosci systemu TVET w Akademii TÜV Rheinland
Przebieg egzaminow TVET w Akademii TÜV RheinlandPrzebieg egzaminow TVET w Akademii TÜV Rheinland

Być może zainteresują Cię także inne nasze usługi w zakresie TVET

  • Planowanie jest częścią sukcesu. Wspólnie z Tobą wyznaczamy kierunek na przyszłość: od projektowania ośrodków szkoleniowych po definiowanie programów nauczania i opracowywanie materiałów szkoleniowych.

  • Pomagamy w praktycznej realizacji programów szkoleniowych lub w codziennym funkcjonowaniu ośrodków szkoleniowych. Korzystaj z naszych sprawdzonych w praktyce rozwiązań TVET na całym świecie na potrzeby rządów i firm.

  • Ponieważ jakość jest podstawą zaufania, uczyniliśmy jakość szkoleń mierzalną za pomocą certyfikatu PersCert oraz wskaźnika dojrzałości jakości TVET (TVET Quality Maturity Index). Wypróbuj nas.