Egzamin kwalifikacyjny wg EN ISO 9712 – Badania ultradźwiękowe UT 3

Egzamin kwalifikacyjny z zakresu badań ultradźwiękowych UT w stopniu 3.
Szkolenie
1 ilość dostępnych terminów
Zaświadczenie
Szkolenie stacjonarne
8 h
Numer wydarzenia: PL-PL-70070

Cena obejmuje:

 • egzamin
 • procedurę certyfikacji łącznie z wystawieniem certyfikatu (po spełnieniu warunków certyfikacji) oraz personalnej karty ID posiadanych uprawnień
 • przerwy kawowe i obiad

 

Zaświadczenie/certyfikat

Po pozytywnie złożonym egzaminie jednostka certyfikująca dokonuje sprawdzenia wszystkich dokumentów certyfikacyjnych (kompletność wniosku certyfikacyjnego wraz z załącznikami, wymagane doświadczenie zawodowe, zdolność widzenia) i rozpoczyna proces certyfikacji. Jeżeli wszystkie wymagania certyfikacji są spełnione jednostka wystawia personalny certyfikat kompetencji w danej metodzie i stopniu. Certyfikat jest ważny przez 5 lat, przy założeniu spełnienia wszystkich warunków w okresie certyfikacji przez kandydata oraz jego pracodawcy.

Link: Zgłoszenie i wniosek certyfikacyjny – pierwsza certyfikacja i rozszerzenie 

Korzyści

Pokaż szczegóły

Grupa docelowa

Egzamin skierowany jest do osób pragnących poszerzyć kwalifikacje i posiadać certyfikat kompetencji w 3. stopniu kwalifikacji w danej metodzie, zgodnie z normą EN ISO 9712. Profil grupy stanowią między innymi kierownicy laboratoriów NDT, pracownicy działów kontroli jakości przewidziani do wykonywania nadzoru nad badaniami oraz dokumentacją z badań, właściciele i pracownicy firm usługowych NDT, personel nadzoru inwestycyjnego i technologicznego.

Wymagania wstępne

W egzaminie mogą uczestniczyć osoby, które:

 • zdały egzamin podstawowy BASIC wg EN ISO 9712, akceptowany przez jednostkę certyfikującą
 • posiadają ważny certyfikat 2. stopnia w danej metodzie wg EN ISO 9712 przez okres czasu określony wstępnym stażem praktycznym przed egzaminem 3. stopnia (formularz wniosku certyfikacyjnego i załączniki)
 • ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie na 3. stopień kwalifikacji w danej metodzie, akceptowane przez jednostkę certyfikującą
 • zgłosiły się na egzamin 3. stopnia i przesłały podpisany wniosek certyfikacyjny (formularz karty zgłoszenia i wniosku certyfikacyjnego)
 • wykonały badanie wzroku i posiadają zaświadczenie lekarskie potwierdzającego spełnienie wymagań zgodnie z EN ISO 9712 (formularz wniosku certyfikacyjnego i załączniki)

Zgłoszenie na egzamin oraz wniosek certyfikacyjny wraz z załącznikami należy przesłać na adres e-mail ndt.cert@pl.tuv.com oraz równolegle pocztą na adres Jednostka Certyfikująca Osoby TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., ul. Wolności 347, 41-800 Zabrze.

 

Link: Zgłoszenie i wniosek certyfikacyjny – pierwsza certyfikacja i rozszerzenie

Program

Pokaż szczegóły

Czy jesteś zainteresowany szkoleniem zamkniętym?

 • Szyte na miarę
 • Realizowane dla kilku osób we wskazanym miejscu
 • Oszczędność czasu i kosztów podróży
 • Najlepsi wykładowcy
  Eksperci wspierający Twój rozwój.
 • >1 000 szkoleń
  Praktyczne szkolenia i seminaria z 72 obszarów tematycznych.
 • Certyfikaty TÜV
  Niezależne potwierdzenie Twoich nabytych kwalifikacji.
2 000,00 zł Cena netto (plus VAT)
2 460,00 zł Cena brutto (z VAT)
Pokaż szczegóły ceny
Podana cena jest ceną całkowitą za osobę. Wszystkie szczegóły dotyczące cen można znaleźć przy terminie wydarzenia.
Zapraszamy do kontaktu.

Szkolenie zamknięte

 • Szyte na miarę
 • Realizowane dla kilku osób we wskazanym miejscu
 • Oszczędność czasu i kosztów podróży
Przejdź do góry