Egzamin kwalifikacyjny wg EN ISO 9712 – Ocena zdjęć radiograficznych RT IO 2

Egzamin kwalifikacyjny z zakresu oceny zdjęć radiograficznych RT-IO w stopniu 2.
Szkolenie
Termin na życzenie
Zaświadczenie
Szkolenie stacjonarne
8 h
Numer wydarzenia: PL-PL-70060
Numer producenta:

Cena obejmuje:

 • egzamin
 • procedurę certyfikacji łącznie z wystawieniem certyfikatu (po spełnieniu warunków certyfikacji) oraz personalnej karty ID posiadanych uprawnień
 • przerwy kawowe i obiad

Zaświadczenie/certyfikat

Po pozytywnie złożonym egzaminie jednostka certyfikująca dokonuje sprawdzenia wszystkich dokumentów certyfikacyjnych (kompletność wniosku certyfikacyjnego wraz z załącznikami, wymagane doświadczenie zawodowe, zdolność widzenia) i rozpoczyna proces certyfikacji. Jeżeli wszystkie wymagania certyfikacji są spełnione jednostka wystawia personalny certyfikat kompetencji w danej metodzie i stopniu. Certyfikat jest ważny przez 5 lat, przy założeniu spełnienia wszystkich warunków w okresie certyfikacji przez kandydata oraz jego pracodawcy.

Link: Zgłoszenie i wniosek certyfikacyjny – pierwsza certyfikacja i rozszerzenie

Korzyści

Pokaż szczegóły

Grupa docelowa

Egzamin skierowany jest do osób pragnących uzyskać po raz pierwszy lub poszerzyć kwalifikacje i posiadać certyfikat kompetencji w danej metodzie i stopniu, zgodnie z normą EN ISO 9712. Profil grupy stanowią między innymi kandydaci na pracowników i pracownicy kontroli jakości, firm usługowych NDT, personel nadzoru inwestycyjnego i technologicznego.

Wymagania wstępne

W egzaminie mogą uczestniczyć osoby, które:

 • ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie w danej metodzie i stopniu, akceptowane przez jednostkę certyfikującą
 • zgłosiły się na egzamin i przesłały podpisany wniosek certyfikacyjny (formularz karty zgłoszenia i wniosku certyfikacyjnego)
 • wykonały badanie wzroku i posiadają zaświadczenie lekarskie potwierdzającego spełnienie wymagań zgodnie z EN ISO 9712 (formularz wniosku certyfikacyjnego i załączniki)
 • posiadają udokumentowany wstępny staż praktyczny przed egzaminem wg EN ISO 9712 (formularz wniosku certyfikacyjnego i załączniki)

Uwaga: Ze względu na stosowane środki badawcze, w szkoleniu nie mogą brać udziału kobiety w ciąży bądź osoby posiadające inne przeciwwskazania lekarskie.

Link: Zgłoszenie i wniosek certyfikacyjny – pierwsza certyfikacja i rozszerzenie

Program

Pokaż szczegóły

Czy jesteś zainteresowany szkoleniem zamkniętym?

 • Szyte na miarę
 • Realizowane dla kilku osób we wskazanym miejscu
 • Oszczędność czasu i kosztów podróży
 • Najlepsi wykładowcy
  Eksperci wspierający Twój rozwój.
 • >1 000 szkoleń
  Praktyczne szkolenia i seminaria z 72 obszarów tematycznych.
 • Certyfikaty TÜV
  Niezależne potwierdzenie Twoich nabytych kwalifikacji.
1 950,00 zł Cena netto (plus VAT)
2 398,50 zł Cena brutto (z VAT)

Obecnie brak dostępnych terminów.

Zapraszamy do kontaktu.
Pliki do pobrania

Szkolenie zamknięte

 • Szyte na miarę
 • Realizowane dla kilku osób we wskazanym miejscu
 • Oszczędność czasu i kosztów podróży
Przejdź do góry