Egzamin kwalifikacyjny wg EN ISO 9712 – Recertyfikacja RT 1

Egzamin dla osób pragnących recertyfikować po każdych 10 latach od pierwszej certyfikacji swoje uprawnienia 1. stopnia.
Szkolenie
1 ilość dostępnych terminów
Zaświadczenie
Szkolenie stacjonarne
5 h
Numer wydarzenia: PL-PL-70129

Cena obejmuje:

 • egzamin
 • procedurę certyfikacji łącznie z wystawieniem certyfikatu (po spełnieniu warunków certyfikacji) oraz personalnej karty ID posiadanych uprawnień
 • przerwy kawowe i obiad

Zaświadczenie

Po pozytywnie złożonym egzaminie jednostka certyfikująca dokonuje sprawdzenia wszystkich dokumentów certyfikacyjnych (kompletność wniosku certyfikacyjnego wraz z załącznikami, wymagane doświadczenie zawodowe, zdolność widzenia) i rozpoczyna proces certyfikacji. Jeżeli wszystkie wymagania certyfikacji są spełnione jednostka wystawia personalny certyfikat kompetencji w danej metodzie i stopniu. Certyfikat jest ważny przez 5 lat, przy założeniu spełnienia wszystkich warunków w okresie certyfikacji przez kandydata oraz jego pracodawcy.

Link: Zgłoszenie i wniosek certyfikacyjny – recertyfikacja

Korzyści

Pokaż szczegóły

Grupa docelowa

Egzamin skierowany jest do osób pragnących recertyfikować po każdych 10 latach od pierwszej certyfikacji swoje uprawnienia 1. stopnia w danej metodzie, zgodnie z normą EN ISO 9712. W egzaminie mogą brać udział również osoby posiadające certyfikat innych jednostek certyfikujących, niezależnie od okresu bieżącej certyfikacji – po wcześniejszej weryfikacji posiadanych uprawnień przez TÜV Rheinland.

Wymagania wstępne

W egzaminie mogą uczestniczyć osoby, które:

 • posiadają ważny certyfikat 1. stopnia w danej metodzie wg EN ISO 9712 (przesłanie kopii certyfikatu)
 • zgłosiły się na egzamin recertyfikujący 1. stopnia i przesłały podpisany wniosek certyfikacyjny (formularz karty zgłoszenia i wniosku certyfikacyjnego)
 • posiadają udokumentowaną ciągłość praktyki wykonywania badań NDT w ostatnich 5 latach poprzedzających recertyfikację (formularz karty zgłoszenia i wniosku certyfikacyjnego)
 • posiadają indywidualną kasetę dozymetryczną
 • wykonały badanie wzroku i posiadają zaświadczenie lekarskie potwierdzającego spełnienie wymagań zgodnych z EN ISO 9712 (formularz wniosku certyfikacyjnego i załączniki)

Uwaga: Ze względu na występowanie promieniowania jonizującego, w szkoleniu nie mogą brać udziału osoby posiadające jakiekolwiek przeciwwskazania lekarskie do pracy z tym rodzajem promieniowania.

Zgłoszenie na egzamin oraz wniosek certyfikacyjny wraz z załącznikami należy przesłać na adres e-mail ndt.cert@pl.tuv.com oraz równolegle pocztą na adres Jednostka Certyfikująca Osoby TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., ul. Wolności 347, 41-800 Zabrze.

Link: Zgłoszenie i wniosek certyfikacyjny – recertyfikacja

Program

Pokaż szczegóły

Czy jesteś zainteresowany szkoleniem zamkniętym?

 • Szyte na miarę
 • Realizowane dla kilku osób we wskazanym miejscu
 • Oszczędność czasu i kosztów podróży
 • Najlepsi wykładowcy
  Eksperci wspierający Twój rozwój.
 • >1 000 szkoleń
  Praktyczne szkolenia i seminaria z 72 obszarów tematycznych.
 • Certyfikaty TÜV
  Niezależne potwierdzenie Twoich nabytych kwalifikacji.
1 550,00 zł Cena netto (plus VAT)
1 906,50 zł Cena brutto (z VAT)
Pokaż szczegóły ceny
Podana cena jest ceną całkowitą za osobę. Wszystkie szczegóły dotyczące cen można znaleźć przy terminie wydarzenia.
Zapraszamy do kontaktu.

Szkolenie zamknięte

 • Szyte na miarę
 • Realizowane dla kilku osób we wskazanym miejscu
 • Oszczędność czasu i kosztów podróży
Przejdź do góry