Odnowienie uprawnień "Kontroler jakości antykorozyjnych powłok malarskich"

Dostarczenie karty zgłoszenia i wniosku certyfikacyjnego to warunki niezbędne do odnowienia uprawnień.
Szkolenie
Termin na życzenie
Zaświadczenie
Szkolenie stacjonarne
1 h
Numer wydarzenia: PL-PL-ODNOWIENIE-KTR

Aby odnowić certyfikat po 5 latach, kandydat musi posiadać aktualne zaświadczenie o zdolności widzenia oraz wykazać minimum 2 lata udokumentowanego doświadczenia w pracy i zadaniach przewidzianych dla kontrolera. Warunkiem rozpoczęcia procedury odnowienia certyfikatu jest przesłanie zgłoszenia do odnowienia wraz z wnioskiem certyfikacyjnym oraz niezbędnymi załącznikami (odpowiednie formularze do pobrania w niniejszej zakładce).

Uwaga: Wniosek certyfikacyjny wraz z załącznikami w przypadku odnowienia powinien wpłynąć do jednostki w okresie 6 miesięcy przed datą upływu ważności certyfikacji.

Korzyści

Pokaż szczegóły

Grupa docelowa

Do procedury odnowienia uprawnień może podejść każdy po 5 latach od pierwszej certyfikacji lub po 5 latach od egzaminu recertyfikującego wykazując ciągłość praktyki. Warunkiem rozpoczęcia procedury odnowienia certyfikatu jest przesłanie zgłoszenia do odnowienia wraz z wnioskiem certyfikacyjnym oraz niezbędnymi załącznikami (do wniosku należy dołączyć kopię odnawianego certyfikatu i kopie zaświadczeń z odbytych szkoleń z tematyki zabezpieczeń antykorozyjnych).

Wymagania wstępne

Do odnowienia uprawnień należy wypełnić i przesłać:

- kartę zgłoszenia;

- wniosek certyfikacyjny (wraz z załącznikami - wymagane ORYGINAŁY należy odesłać na adres: ul. Wolności 347, 41-800 Zabrze);

- do wniosku należy dołączyć kopię odnawianego certyfikatu oraz kopie zaświadczeń z odbytych szkoleń z zakresu zabezpieczeń antykorozyjnych.

 

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia i wniosek certyfikacyjny

 

Na karcie zgłoszenia pola "termin" i "miejsce" należy pozostawić puste.

Program

Pokaż szczegóły

Czy jesteś zainteresowany szkoleniem zamkniętym?

 • Szyte na miarę
 • Realizowane dla kilku osób we wskazanym miejscu
 • Oszczędność czasu i kosztów podróży
 • Najlepsi wykładowcy
  Eksperci wspierający Twój rozwój.
 • >1 000 szkoleń
  Praktyczne szkolenia i seminaria z 72 obszarów tematycznych.
 • Certyfikaty TÜV
  Niezależne potwierdzenie Twoich nabytych kwalifikacji.
950,00 zł Cena netto (plus VAT)
1 168,50 zł Cena brutto (z VAT)

Obecnie brak dostępnych terminów.

Zapraszamy do kontaktu.
Pliki do pobrania

Szkolenie zamknięte

 • Szyte na miarę
 • Realizowane dla kilku osób we wskazanym miejscu
 • Oszczędność czasu i kosztów podróży
Przejdź do góry