Wyroby medyczne w świetle Rozporządzenia 2017/745 (MDR) – aktualny stan prawny

Szkolenie realizowane jest w formie webinarowej (Live Online Training) – „na żywo” za pośrednictwem łącza internetowego.
Kurs modułowy
1 ilość dostępnych terminów
Certyfikat uczestnictwa
Szkolenie live online
8 h
Dostępna wersja online
Numer wydarzenia: PL-PL-22005W

Producenci wyrobów medycznych stoją w obliczu nowych wymagań zgodnie z MDR 2017/745, który wszedł w życie 25 maja 2017 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/561 z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/745 które opóźnia datę stosowania do 26 maja 2021 r.

Od 26 maja 2021 r. producenci i nowe produkty muszą spełniać nowe wymagania MDR, aby mogły być sprzedawane w Unii Europejskiej.

Certyfikaty zgodności wyrobów medycznych wydane na podstawie dyrektywy pozostają ważne do daty podanej na certyfikacie ale nie dłużej niż do 26 maja 2024 r. Jednakże ten okres przejściowy ma zastosowanie tylko wtedy, gdy wymagania są nadal monitorowane przez poprzednią jednostkę notyfikowaną, jeżeli zmodyfikowane wymagania są spełnione, takie jak nadzór nad produktami wprowadzonymi do obrotu lub zgłaszanie zdarzeń niepożądanych i jeśli nie zostaną wprowadzone znaczące zmiany w projekcie lub przeznaczeniu tych produktów.

Korzyści

Pokaż szczegóły

Grupa docelowa

Grupa docelowa to producenci wyrobów medycznych, w szczególności:

 • osoby odpowiedzialne za zgodność regulacyjną (artykuł 15, MDR),
 • pracownicy działów projektowania i rozwoju,
 • pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji technicznej wyrobów medycznych,
 • pełnomocnicy Zarządu ds. SZJ,
 • audytorzy wewnętrzni SZJ.

Wymagania wstępne

Wszyscy zainteresowani tematyką wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych.

Program

Pokaż szczegóły

Czy jesteś zainteresowany szkoleniem zamkniętym?

 • Szyte na miarę
 • Realizowane dla kilku osób we wskazanym miejscu
 • Oszczędność czasu i kosztów podróży
 • Najlepsi wykładowcy
  Eksperci wspierający Twój rozwój.
 • >1 000 szkoleń
  Praktyczne szkolenia i seminaria z 72 obszarów tematycznych.
 • Certyfikaty TÜV
  Niezależne potwierdzenie Twoich nabytych kwalifikacji.
990,00 zł Cena netto (plus VAT)
1 217,70 zł Cena brutto (z VAT)
Pokaż szczegóły ceny
Podana cena jest ceną całkowitą za osobę. Wszystkie szczegóły dotyczące cen można znaleźć przy terminie wydarzenia.
Zapraszamy do kontaktu.

Szkolenie zamknięte

 • Szyte na miarę
 • Realizowane dla kilku osób we wskazanym miejscu
 • Oszczędność czasu i kosztów podróży
Przejdź do góry