Okresowe szkolenia BHP w TÜV RheinlandOkresowe szkolenia BHP w TÜV Rheinland

Okresowe szkolenia BHP

Okresowe szkolenia BHP e-learning są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 180, poz. 1860 z póź. zm.) i kończą się egzaminem. Szkolenia mają na celu odświeżenie i uzupełnienie dotychczasowej wiedzy.

Dzięki dostępności szkolenia online kursanci sami decydują o czasie trwania szkolenia. Szkolenie nie musi być realizowane w całości, uczestnik może dobrowolnie podzielić sesje na krótsze odcinki. Nie istnieją również żadne ograniczenia dotyczące terminu i miejsca organizacji szkolenia.

Kurs BHP online nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP online wystawiane są w formie papierowej i wysyłane pod wskazany adres.

Do kogo skierowane są okresowe szkolenia BHP?

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy adresowane są zarówno do pracowników firm, jak i osób prywatnych pragnących zdobyć nową wiedzę lub kwalifikacje. Wśród adresatów są więc: specjaliści ds. BHP, członkowie zespołów wdrożeniowych i roboczych odpowiedzialnych za wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemu, audytorzy, pełnomocnicy, a w przypadku SSC pracownicy operacyjni i kierownicy pracujący na zagranicznych budowach, na których wymagana jest znajomość i posiadanie certyfikatu systemu SCC dla pracowników. W szkoleniach BHP e-learning mogą z kolei uczestniczyć pracownicy zobowiązani do odbycia obowiązkowego okresowego szkolenia BHP.

Kontakt

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Wolności
347
41-800
Zabrze

Oferujemy następujące okresowe szkolenia BHP:

 • Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych. E-learning
 • Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych. E-learning
 • Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. E-learning
 • Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby. E-learning

Terminarze i cenniki szkoleń

PDF
Terminarz systemów zarządzania w ramach Wakacyjnej Akademii Szkoleń 2023
PDF
Terminarz systemów zarządzania II półrocze 2023
PDF
Terminarz szkoleń technicznych II półrocze 2023
PDF
Terminarz szkoleń z badań nieniszczących 2023

Produkty: 5

 1. Bezpieczna eksploatacja regałów paletowych: obsługa, naprawa, konserwacja. Live online

  Szkolenie pomoże uczestnikom przy planowaniu i realizowaniu zadań, mającym służyć poprawie funkcjonowania zarządzania ryzykiem
 2. Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezp. i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby. E-learning

  Szkolenie prowadzone jest w formie elektronicznej w związku z czym wymagany jest dostęp do Internetu.
 3. Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych. E-learning

  Szkolenie prowadzone jest w formie elektronicznej w związku z czym wymagany jest dostęp do Internetu.
 4. Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych. E-learning

  Szkolenie prowadzone jest w formie elektronicznej w związku z czym wymagany jest dostęp do Internetu.
 5. Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. E-learning

  Szkolenie prowadzone jest w formie elektronicznej w związku z czym wymagany jest dostęp do Internetu.
na stronę